Vláda hledá nového „superúředníka“. TI volá po nestranném a silném kandidátovi

Vydáno 21. 04. 2020

Vláda Andreje Babiše připravuje výběrové řízení na „superúředníka“. Transparency International (TI) vyzývá, aby byl tento proces veřejný a uchazeči prošli veřejným slyšením. Jde o navracení důvěry ve státní správu, její profesionalitu, nestrannost a vnitřní kulturu.

Budova Úřadu vlády ČR | zdroj: TI

Aniž by to bylo na programu, vláda v pondělí 20. dubna 2020 schválila návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu, který je nejvýše postaveným úředníkem v rámci státní služby. Současný šéf úředníků Josef Postránecký skončil, a to necelý rok před vypršením jeho šestiletého mandátu.

Usnesení Vlády ČR ze dne 20. dubna 2020 | zdroj: Úřad Vlády ČR

Vzhledem k jeho formálním pravomocím, neformálnímu vlivu na funkčnost a nezávislost státní správy a šestiletému funkčnímu období TI navrhuje, aby výběr probíhal maximálně transparentně a za účasti odborníků. Veřejnost by měla mít možnost být přítomna ústním pohovorům s jednotlivými uchazeči.

Za současných epidemiologických podmínek se nabízí možnost vysílat pohovory on-line. Po skončení výběrového řízení by měly být zveřejněny životopisy všech uchazečů a jejich koncepce dalšího rozvoje státní služby. Otevřený výběr by měl posílit důvěru ve státní správu, její nestrannost a profesionalitu, která byla v posledních letech velmi narušena.

„Náměstek pro státní službu je klíčová postava pro profesionalitu, kulturu a étos státní správy. Má emancipovat státní právu, dát jí jasnou vizi do budoucnosti, udělat státní službu atraktivní pro nejlepší lidi ve svých oborech, a nepodlehnout zákulisním politickým tlakům,“ vysvětluje David Ondráčka, ředitel TI.

„Proto musí tento výběr proběhnout jinak, otevřeně, pod veřejným dohledem, veřejným slyšením uchazečů, s předložením jejich koncepcí státní služby. V české realitě to zní jako sci-fi, pojďme to tentokrát zkusit,“ dodává.

Neefektivní státní správa

Státní správa je dlouhodobě kritizována za přetrvávající politický vliv a za svou neefektivitu. Současná krizová situace je pouze demonstrací systémového problému. Osoba, která může přinést potřebné zlepšení a nastavit moderní ráz státní správy je právě odborný a maximálně nezávislý náměstek pro státní sužbu.

Funkční a na politickém vlivu nezávislý úřednický aparát je jedním z klíčových opatření pro omezení všech druhů korupce. Navíc je funkční služební zákon podmínkou pro čerpání evropských fondů. V současné době však sledujeme spíše jeho demontáž, a proto je nezbytné, aby příští superúředník mohl být alespoň částečnou zárukou stabilního a apolitického směřování státní správy.

Kdo vybere nového superúředníka?

Zároveň by se dle TI měly na výběru podílet nejen političtí nominanti, ale též nezávislí odborníci bez vazeb na vládnoucí struktury. V současné podobě výběrové komise chybí.

„Navržené složení výběrové komise je pouze zárukou toho, že bude vybrán buď člověk servilní vůči současné vládě, nebo člověk naprosto nevýrazný, který politický tlak neustojí. Kvalifikací všech nominovaných členů je loajalita vůči aktuální politické reprezentaci. V komisi mají sedět pravá ruka premiéra Tünde Bartha, dále blízký spolupracovník ministra vnitra Jakub Kulhánek, a pak profesor Aleš Gerloch, který je patrně nominován za Hrad,“ říká David Ondráčka.

Přestože má za sebou Josef Postránecký dlouho kariéru veřejné služby, nebyl dle TI dostatečným obhájcem státní správy, oním superúředníkem. Za jeho funkčního období docházelo spíše k dalšímu rozkladu služebního zákona než k jeho vylepšování, důkazem jsou účelové systemizace.

Úkolem pro tento okamžik je tedy nalezení skutečného superúředníka, který pozvedne kulturu, hodnoty, vzdělání a etiku veřejné služby, a dodá úředníkům sebevědomí.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.