TI se obrátila na předsedu ÚOHS s vážnými pochybnostmi k zakázce na autobusovou dopravu Královéhradeckého kraje

Vydáno 24. 09. 2019

Praha, 24. září 2019 – V pondělí 23. září 2019 odeslala TI otevřený dopis adresovaný předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Upozorňujeme na pochybnosti v souvislosti se zadáním v souhrnu miliardových zakázek na provoz veřejné autobusové dopravy. Zakázky administruje advokátní kancelář Fiala, Tejkal & partneři, dle zjištění TI zde existuje podezření na vazbu této kanceláře a společnosti BusLine. Navíc JUDr. Petr Fiala je členem rozkladové komise ÚOHS, která bude připravovat návrh rozhodnutí.

BusLine | zdroj: nasliberec.cz

Aktuálně probíhající veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců v Královéhradeckém kraji minulý týden ÚOHS zrušil na základě podnětu jednoho z dodavatelů. Kraj avizoval podání rozkladu. Pokud tak učiní, bude nyní rozhodovat předseda ÚOHS. TI se obrátila na předsedu ÚOHS s dalšími informacemi, které mohou být stěžejní pro konečné rozhodnutí ÚOHS v této zakázce.

Zároveň TI upozorňuje na opakovaný výskyt společnosti BusLine a AK Fiala, Tejkal & partneři v zakázkách podobného typu v dalších krajích po celém Česku, jejich možné propojení a tedy i případný střet zájmů, kterým mohou být poškozeni další zadavatelé. Aktuálně již probíhají soutěže ve Zlínském a Jihočeském kraji.

TI se zakázkami společnosti BusLine zabývá již od roku 2017, kdy poprvé upozorňovala jednak na snahu města a společnosti BusLine založit společný podnik jednoznačně nevýhodný pro město a následně i na netransparentní výběr provozovatele MHD v České Lípě. Již zde se v roli poradce města objevila AK Fiala, Tejkal & partneři. Tato advokátní kancelář pak administruje celou řadu krajských veřejných zakázek, které získává právě společnost BusLine.

„V několika případech veřejných zakázek na veřejnou autobusovou dopravu dochází k tomu, že jsou z velmi formálních důvodů vylučováni dodavatelé nabízející výhodnější podmínky pro kraje, a zakázku následně získává BusLine. Společným jmenovatelem je administrace zakázek právě advokátní kanceláří Fiala, Tejkal,“ říká Petr Leyer, právník TI.

Varování pro další kraje

S ohledem na výše uvedená propojení mezi administrátorem, dodavatelem a arbitrem veřejných zakázek je na místě obava o standardní průběh nejen této veřejné zakázky. V blízké době budou i další kraje (nyní Jihočeský, Zlínský) zadávat podobné zakázky, přičemž už nyní je zřejmé, že hrozí podobná rizika, kdy zakázku po vyřazení dalších dodavatelů získá BusLine a zadavatelé budou platit mnohem vyšší ceny, nebo naopak bude právě kvůli pochybením zakázka napadena, zrušena a ohrožena dopravní obslužnost krajů. Zadavatelé veřejných zakázek by se tak měli ujistit, že výběr provozovatele bude proveden objektivně, a nikoliv na základě soukromých zájmů komerčních subjektů.

„V daném případě vidíme mnoho reálných i potenciálních střetů zájmů, které ohrožují v souhrnu miliardové veřejné zakázky krajů. Nejen mezi BusLine a AK Fiala, Tejkal, sám předseda ÚOHS Petr Rafaj čelí podobnému dilematu. Byl hostem nechvalně proslulého výletu na fotbalový zápas do Amsterdamu zajištěného Jiřím Vařilem, podnikatelem stojícím za úspěchem společnosti BusLine. Navíc stále probíhá vyšetřování policie ohledně možné manipulace rozhodnutí ÚOHS právě ve prospěch Busline. TI přesto věří, že bude v následujících případech v rámci ÚOHS rozhodnuto dle zákona a kraje vyberou nevýhodnější dodavatele,“ dodává Milan Eibl, vedoucí analytik TI.

Ke stažení

Otevřený dopis předsedovi ÚOHS


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.