TI: Dotace do sportu potřebují koncepci a hodnocení efektivity. Nová analýza se zaměřila na veřejné peníze ve sportu rozdělované městy a kraji

Vydáno 19. 12. 2016

Objem veřejných peněz investovaných do sportu se za posledních několik let zmnohonásobil, pohybuje se v řádu miliard korun a aktuální údaje potvrzují, že tento trend růstu investic bude i v budoucnu. Poptávka po kvalitnějším a průhlednějším financování sportu v České republice je dlouhodobá a oprávněná.

  • Tisková konference k představení publikace Veřejné finance ve sportu | zdroj: TI

Fotogalerie z tiskové konference | zdroj: TI

Transparency International (TI) v rámci projektu „Veřejné peníze ve sportu“ provedla dotazníkový průzkum v rámci všech krajů a 13 statutárních měst, který byl zaměřen na vzájemnou provázanost poskytování dotací do sportu, koncepčnost a transparentnost vynakládaných prostředků. „Stát, kraje a města poskytující dotace do sportu spolu příliš nekomunikují a neslaďují vzájemné koncepce a postupy. To vede k neefektivitě vynakládaných prostředků. Skoro polovina krajů dodnes nedisponuje koncepcí podpory sportu, situace se téměř nezměnila od roku 2010, kdy jsme prováděli obdobný průzkum naposledy,“ říká Sylvie Kloboučková, právnička TI. 

„Aby docházelo k lepší informovanosti subjektů, vytvoří ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2017 rejstříky sportovců, sportovních organizací a sportovních zařízení. Díky nim budeme na ministerstvu disponovat objektivními informacemi, což dopomůže k lepšímu zacílení dotací s ohledem na transparentnost a adresnost,“ vysvětluje vrchní ministerský rada Odbor sportu MŠMT Karel Kovář.

Detekovali jsme několik oblastí, jejichž správné uchopení může přispět k lepšímu nastavení dotační politiky. „Vidíme potřebu mapovat činnosti krajů a obcí, aby se předešlo překrývání dotačních titulů. Zároveň vítáme snahu řešit problematiku financování sportu komplexně a systémově a jsme připraveni v tomto směru pomáhat,“ dodává Kloboučková. Zveřejnění dotačních titulů i s kritérii s předstihem a také následně s uvedením výsledků dotačního řízení. Z našeho průzkumu lze vyzdvihnout koncepční přístup Pardubického či Zlínského kraje, mezi městy propracovanou koncepci Plzně.

Mezi věci, které sportovcům komplikují možnost ucházet se o dotace, je rozdílná metodika a pravidla pro jejich přidělování v různých krajích a obcích. Každý z nich si to dělá po svém, a sportovní svazy, kluby a jednoty se pak jen těžkou mohou orientovat, co je správně a co ne. To, co někde platí jinde ne. Proto usilujeme, aby hlavně kraje a větší města vycházela ze stejné metodiky přípravy a realizace sportovních grantů.“, osvětluje problematiku předseda České unie sportu, JUDr. Miroslav Jansta. „Jednou z klíčových oblastí, kterou je nutné napravit, je financování sportovní infrastruktury. Právě zde může docházet k překrývání dotačních titulů. Proto Česká unie sportu tvoří společně s kraji Registr sportovní infrastruktury. Některé kraje přistoupili k řešení aktivně, např. Jihomoravský a Jihočeský kraj, jiné zatím váhají.“ naznačuje jedno z konkrétních řešení předseda ČUS Jansta.

Na veřejném workshopu pořádaném v prosinci 2016, kterého se zúčastnili experti na problematiku financování sportu, bylo definováno několik klíčových oblastí. Se zástupci měst, obcí, sportovních klubů a asociací se řešila podoba koncepce financování sportu v  krajích a obcích, role Ministerstvem školství či otázka efektivního nastavení dotačních programů a hodnotících procesů podaných žádostí. Výsledky diskuse a vystupujících, data  z dotazníkového průzkumu a teoretické návody navázané na konkrétní praxi jsme shrnuli v  analýze „Financování sportu statutárními městy a kraji“.

 

Transparency a sport

TI se oblasti sportu a jeho financování věnuje dlouhodobě mezinárodně i v České republice. Navázali jsme odbornou spolupráci s Českou unií sportu, Českým olympijským výborem, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dalšími zainteresovanými subjekty.

Již druhým rokem provozujeme Etickou linku v hokeji ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) a občanskou iniciativou Loveckorupcniku.cz. Podíleli jsme se i na spuštění certifikace hráčských agentů ČSLH.

 

Ke stažení

Tisková zpráva

Analýza TI: „Financování sportu statutárními městy a kraji“

Mezinárodní publikace TI: „Global Corruption Report: Sport“

 

Podívejte se, jak o tiskové konferenci informují média

Česká televize – Koncepci rozvoje sportu má asi jen polovina krajů, zjistila Transparency International

 


Projekty a kauzy: Korupce ve sportu

Štítky: Sport

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.