Financování sportu statutárními městy a kraji

Nepopiratelná prospěšnost sportu pro jedince i pro společnost a jeho popularita souvisí se stále větším objemem finančních prostředků, které do něj míří. V České republice, na rozdíl od západních zemí, neexistují přesná data o tom, jaká je aktuální výše částky proudící do sportu z veřejných peněz.

Na úrovni krajů a obcí, ač se v nich do sportu přerozděluje nejvíce veřejných prostředků, jsou navíc velmi rozličné a mnohdy nejasné a neprůhledné způsoby jejich přerozdělování.

I to je jeden z důvodů, proč se Transparency International ČR tematikou transparentnosti a financování sportu zabývá a proč se letos zaměřila zejména na financování sportu právě statutárními městy a kraji.


Štítky: Sport


  • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.