Whistleblowing v otázkách a odpovědích (nejen) pro prošetřovatele

Tato příručka reflektuje část výstupů projektu Ochrana oznamovatelů v Evropě, a to konkrétně analýzu Nařízení a doporučení TI na jeho vylepšení v praxi.

Snahou je poskytnout (nejen) prošetřovatelům služebních úřadů, ale i například začínajícím compliance manažerům ze soukromé sféry kompilát relevantních informací (i) o pozadí a významu whistleblowingu, (ii) o známých whistleblowerech, (iii) data a statistiky o fungování Nařízení, (iv) pohled prošetřovatelů a zaměstnanců služebních úřadů. V neposlední řadě tato příručka obsahuje také jednoduše aplikovatelná doporučení a postřehy TI.

Transparency International se celosvětově věnuje problematice ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, takzvaných whistleblowerů, již dlouhodobě. V této oblasti vyvíjí jednotlivé národní pobočky Transparency International rozdílné aktivity – primárně proto, že se právní rámec v různých zemích liší. Někde, jako například v České republice, taková právní úprava dokonce stále chybí.  • Rok vydání: 2020
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.