Studie národní integrity

Korupční skandály, jejichž svědky jsme nejen v České republice, ukazují, že korupce se nevyhýbá ani vyspělým evropským zemím. Podle průzkumu Evropské komise z roku 2009 je 78 % Evropanů přesvědčeno, že korupce v jejich zemi představuje závažný problém.1 Je všeobecně známo, že korupce podkopává vládu práva, fungování veřejné správy i základní lidská práva. Ti, kdo se jí dopouštějí, podvádějí občany, poškozují vztahy v soukromé sféře a narušují stabilitu finančních trhů.

Tato studie národní integrity je věnována České republice a vznikla jako součást celoevropského projektu, který podpořila Evropská komise – Generální ředitelství vnitřních věcí.

Cílem projektu je v první fázi zhodnotit podle jednotné metodologie systémy národní integrity (National Integrity System, NIS) v 25 evropských zemích. Navazující advokační fáze si klade za cíl podpořit a požadovat změny, které posílí systém národní integrity tam, kde má v současné době slabiny.


Štítky: Prosazování protikoručních zákonů , Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství , Mapování korupce , Profesionální státní správa , Hospodárnost veřejných rozpočtů


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Bojujte proti korupci s námi.