Rizika korupce a podvodu ve veřejných zakázkách

V dubnu 2018 uplynuly dva roky od termínu stanoveného členským státům pro transpozici evropského balíčku modernizovaných směrnic v oblasti zadávání veřejných zakázek při implementaci fondů EU. Jak se tato nová unijní pravidla odrazila v zadávací praxi vybraných členských států včetně České republiky?

Předložená studie přináší přehled a porovnání hlavních rizik podvodů a korupce v rámci Slovenska, Rumunska, Slovinska, Estonska a ČR, včetně identifikace rozdílů v praktické implementaci unijních požadavků. Studie přináší i soubor závěrů a doporučení pro zvýšení transparentnosti veřejného zadávání v rámci ČR.


Projekt: Férové veřejné zakázky v ESI fondech


  • Rok vydání: 2018
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.