Partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice. Problémy současného stavu pilotních projektů a dalších strategických zakázek

Transparency International  se od roku 2006 v rámci projektů zaměřených na veřejné zakázky věnuje i sledování vývoje partnerství veřejného a soukromého sektoru, tzv. Public Private Partnership (PPP). Cílem publikace je popsat problémy současného stavu pilotních projektů spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a poukázat na rizika, která tato oblast představuje pro veřejné finance.


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.