Občan proti korupci

Příručka pro angažované občany a občanské iniciativy, které se s korupcí nechtějí pasivně smířit. Je to příručka pro všechny, kdo chtějí s korupcí, na kterou ve svém okolí narazili, něco dělat.

Přináší přehled vybraných nástrojů, jichž je možné využít, pokud se někdo setká s korupčním jednáním (nebo jednáním, které za korupční považuje) a chce takovému jednání zabránit, případně napomoci potrestání pachatele.

K těmto nástrojům patří

  • podání trestního oznámení,
  • medializace případu,
  • využití pomoci nevládních organizací,
  • možnost ovlivnit jednání zastupitelstva obce,
  • využití místního referenda či
  • využití zákona o svobodném přístupu k informacím.

Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Transparentní veřejné zakázky , Whistleblowing , Mapování korupce


  • Rok vydání: 2014
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.