Efektivnost fungování kontrolních systémů veřejných zakázek v České republice

Publikace poukazuje na fakt, že kontrolní systém nefunguje dostatečně efektivně. Pouze 36 % subjektů reaguje na zjištění kontrolních orgánů určením zodpovědné osoby a o trochu vyšší procento (39 %) přijímá nápravná opatření, která mají zabránit porušování zákona o veřejných zakázkách i v budoucnu. Výsledky provedeného výzkumu jsou podstatně méně pozitivní, než závěry, ke kterým došel ÚOHS (2006).
Výsledky studie dále ukazují, že subjekty více reagují na kontroly ÚOHS (než na kontroly NKÚ), přičemž důvodem je zřejmě jejich spojení s finančními sankcemi. Obecně se však efektivnost kontrol ÚOHS jeví jako poměrně nízká a institut regresu je používán velmi málo. Udělování pokut jednotlivým zadavatelům se tak bohužel často stává pouze přehazováním peněz z jednoho prvku soustavy veřejných rozpočtů do druhého, bez významnějších dopadů na fungování systému veřejných zakázek.


  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.