Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě

Publikováno 05. 03. 2015

Proč se věnujeme tomuto projektu

Partnerem projektu je organizace SVD, která dlouhodobě pracuje v oblasti boje proti korupci, zaměřuje se na čerpání veřejných prostředků a vzdělávací aktivity.

Co konkrétně děláme

Úvodní projektovou aktivitou je lektorský kurz, jehož se zúčastní 10 zástupců státních orgánů, akademické sféry a občanských organizací.  Pod vedením lektorů Transparency International Česká republika se seznámí s obsahem základního modulu protikorupčního vzdělávání a procvičí si vhodné metodické postupy. Na základě výstupů tohoto kurzu budou ve spolupráci s odborníky dopracovány studijní materiály i celý vzdělávací program.

Z účastníků lektorského kurzu bude vybráno pět s největším zájmem podílet se na dalším vzdělávání svých kolegů. Pro ně bude připraven týdenní pobyt v České republice, kdy se budou moci seznámit s příklady protikorupčního vzdělávání i širšími aspekty protikorupčních opatření. Na studijní pobyt pak naváže pilotní kurz pro dalších 15 představitelů běloruské státní správy. Lektorsky jej zajistí absolventi dvou předchozích projektových aktivit.

Všechny tyto hlavní projektové aktivity doplní konzultace s odborníky v obou zemích a průběžná konzultace obou partnerů tak, aby bylo možné dosáhnout výstupů projektu – vytvoření a ověření vzdělávacího programu a studijních materiálů protikorupčního vzdělávání pro zaměstnance státní správy v Bělorusku, které budou k dispozici v tištěné i elektronické podobě.

Jaké máme výsledky

Donoři

Termín realizace: 1.1.2015 – 31.12.2015

Výše finanční podpory MZV: 1.000.000,- CZK

 

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

Bojujte proti korupci s námi.