To mě ani nenapadlo, že je to korupce

Vydáno 13. 11. 2015

To byla jedna z upřímných reakcí účastníků kurzů, které se konaly ve dnech 6. – 7. a 7. – 8. listopadu 2015 v Minsku v rámci projektu Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě, jež je spolufinancován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Bělorusko Kurz - Header

Kurz v rámci projektu Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě | zdroj: TI

Kurz navázal na vzdělávací seminář pro lektory, který proběhl v Bělorusku v květnu, a studijní pobyt v České republice v září tohoto roku. Společně s běloruskými partnery Transparency International Česká republika připravila program, lektorsky jej zajistili běloruští lektoři, účastníci předchozích projektových aktivit.

Živá diskuse, případové a modelové situace a praktické příklady zarámovaly témata profesní etiky státní služby a jejích standardů, etických kodexů, etických rizik, konfliktu zájmů, přijímání darů, korupce ve státní správě a její prevence a kontroly a odpovědnosti státního úředníka. Právě metodika kurzu byla účastníky pozitivně hodnocena. Uváděli, že v profesní přípravě úředníků zcela chybí tématika etiky a prevence korupce i prakticky orientovaný způsob výuky. To potvrzuje potřebu pokračovat v podobných aktivitách a rozvíjet systém vzdělávání úředníků státní správy v oblasti etiky a boje proti korupci z hlediska obsahového i metodického tak, aby byl vytvořen standardizovaný vzdělávací program.

Lektory přijala na pracovním jednání lektory zástupkyně velvyslance České republiky v Bělorusku paní Dagmar Novohradská. Hovořilo se nejen o realizaci kurzu, ale i o plánovaném pokračování projektu v následujících letech, situaci v oblasti korupce v Bělorusku a zkušenost účastníků projektu. Zaznělo mnoho námětů na další rozšíření spolupráce i mimo rámec Programu transformační spolupráce. Aktivita všech účastníků projektu i zájem o jeho výstupy jsou zárukou, že takové aktivity budou v Bělorusku úspěšné.


Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.