Lektorský kurz v Bělorusku v rámci projektu Transition

Vydáno 20. 05. 2015

Lektorský kurz proběhl ve dnech 12.-13. května 2015 v Minsku v rámci projektu Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě, jež je spolufinancován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu transformační spolupráce.

Hisilicon K3

Lektorský kurz Transparency International Česká republika v Bělorusku | zdroj: TI

„Poznal jsem, že boj proti korupci a profesionální etika nejsou jen prázdné pojmy, ale zcela praktické postupy.“

Tento názor je jedním z těch, které zazněly na závěr lektorského kurzu v Minsku.

Transparency International Česká republika po konzultaci s partnerskou organizací SVD připravila program a studijní materiály. Vše se pak ověřovalo na skupině potencionálních lektorů protikorupčního vzdělávání, ve které byla zastoupena státní i veřejná správa, akademické instituce a nevládní sektor.

Kurz zahájila zástupkyně velvyslance České republiky v Bělorusku paní Dagmar Novohradská. Zdůraznila důležitost problematiky boje s korupcí v obou zemích a potřebu dlouhodobé spolupráce a výměny zkušeností v této oblasti. Na ni navázali zástupci Transparency International Česká republika, Radim Bureš a Ivana Dufková, v roli lektorů. Počáteční obavy z toho, že se nepodaří účastníky dostatečně zaujmout, vystřídaly spíše problémy s tím, jak někdy bouřlivou diskusi dovést k závěru. Snad největší zájem vyvolaly otázky transparentnosti, otevřenosti a odpovědnosti státní správy, ale i problematika přijímání, resp. odmítání darů. Jak pak může vše vypadat v praxi, si účastníci mohli vyzkoušet v modelových situacích, do kterých se zapojili neobyčejně aktivně.

Celkové hodnocení kurzu bylo velmi pozitivní a lze se jen těšit na pokračování projektu, kterým bude studijní pobyt v České republice a následný pilotní kurz již pro širší skupinu pracovníků státní a veřejné správy, kde se v roli lektorů ocitnou účastníci předchozích projektových aktivit.

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.