Zásadní problém je prevence korupce

Vydáno 05. 03. 2015

To bylo hlavním výstupem pracovní návštěvy zástupců Transparency International Česká republika v Bělorusku, která se uskutečnila v rámci projektu Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě“, jež finančně podporuje Program transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Zástupci Transparency International Česká republika v Bělorusku | zdroj: TI

Jednání proběhlo 27.února 2015 a ukázalo, že koncept projektu plně odpovídá současným potřebám partnerů. Bělorusko se v posledních letech soustředilo na důsledný postih korupce ve státním sektoru. Orgány státní správy mají také za úkol vypracovat preventivní protikorupční opatření a zaměřit se na vzdělávání svých zaměstnanců v těchto otázkách.

Tento proces je však na samém počátku, i proto byl společný projekt Transparency International, SVD a SIMPA přijat s velkým zájmem.

V rámci návštěvy oba partneři projednali podrobně realizaci jednotlivých projektových aktivit. Následná pracovní setkání s ředitelem personálního odboru Ministerstva ekonomiky a pracovníky Akademie státní správy potvrdila zájem cílových skupin se na projektu podílet. Kromě představení jednotlivých klíčových projektových činností se hovořilo i o práci Transparency International Česká republika v širším kontextu a dále pak konkrétně o přípravách první projektové aktivity – lektorského kurzu, který je naplánován na květen tohoto roku.

Pracovní návštěva delegace Transparency International Česká republika v Bělorusku byla ukončena setkáním s vedoucím zastupitelského úřadu České republiky v Minsku a jeho zástupkyní. V jeho průběhu se hovořilo nejen o projektu a jeho milnících, ale i o situaci v oblasti boje s korupcí v Bělorusku. Představitelé zastupitelského úřadu přislíbili svoji podporu při přípravě a realizaci všech projektových aktivit.

 

Projekt byl realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo

 


Štítky: Spolupráce se zahraničím

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.