Jak má jednat dobrý úředník a jak se vypořádat s korupcí?

Vydáno 05. 10. 2015

Tyto otázky byly jen jedny z těch, na které hledali odpověď účastníci studijního pobytu běloruských úředníků, akademiků a představitelů nevládních organizaci.

Fotografie ze studijního pobytu běloruské delegace v České republice | zdroj: TI

Studijní pobyt se uskutečnil v rámci projektu Prosazování protikorupčních mechanismů ve státní správě realizovaného s finanční podporou Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky ve dnech 6. – 12. září 2015. Program studijního pobytu byl velmi intenzivní. Členové běloruské delegace měli možnost se setkat s představiteli Nejvyššího kontrolního Úřadu, Úřadu vlády ČR, Státního pozemkového úřadu, zastupitelstva hl. m. Prahy, ale i nevládních organizací Oživení a Arcidiecézní charita i nezávislým novinářem a členem dozorčí rady státního podniku. Všechna jednání provázela čilá diskuse, bylo zřejmé, že daná problematika účastníky studijního pobytu velmi zajímá. Řada dotazů se týkala přípravy a implementace etických kodexů, transparentnosti veřejné správy, vzdělávání úředníků, ale i vztahu státu a nevládních organizací.

Běloruští kolegové se velmi podrobně zajímali i o problematiku státní služby – jakým způsobem probíhají výběrová řízení, jaký je kariérní řád, platové náležitosti či postup při prošetřování nesprávného jednání úředníka. Stranou nezůstaly ano otázky korupce. Především metody omezující možnost korupčního jednání, ať již jde o zveřejňování smluv, důslednou kontrolu či postup při zadávání veřejných zakázek a zabránění střetu zájmů. Protože v Bělorusku je korupce řešena téměř výhradně cestou represí, byla opatření typu otevřeného přístupu k informacím či protikorupčního auditu a spolupráce s nestátním sektorem pro běloruské partnery velmi inspirativní.

Je třeba říci, že delegace se při všech jednáních setkala s mimořádnou ochotou podělit se o zkušenosti, předat potřebné informace, materiály i odpovědět na všechny dotazy. Účastníci tuto možnost vysoce ocenili a organizaci i obsah studijního pobytu hodnotili velmi pozitivně. Zdůrazňovali, že získané poznatky využijí nejen při dalších projektových aktivitách, ale i ve své práci. Velmi kladně také hodnotili vysokou profesionalitu představitelů státní správy, samosprávy i nezávislých expertů, se kterými měli možnost se setkat, a uvítali i řadu praktických případů a jejich řešení, které mohou být využitelné v připravovaných vzdělávacích programech v Bělorusku. Jednotliví členové delegace zdůraznili pozitivní přínos studijního pobytu v možnosti výměny zkušeností a navrhují proto pokračování projektu obdobnou formou i v dalších letech.

 

Projekt je realizován z prostředků Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Transition Promotion Program - Logo


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.