Podpora vietnamské společnosti skrze posilování dovedností s otevřenými daty

Publikováno 04. 06. 2021

Proč se věnujeme tomuto projektu

Vietnamská socialistická republika je dlouhodobým partnerem České republiky, a to jak na poli ekonomické spolupráce, tak zejména v ohledu zahraniční politiky.

V souladu s dlouhodobými prioritami obou zemí se jako vhodné pro spolupráci jeví téma digitalizace a e-governmentu, ve kterém se ČR zejména v posledních několika letech profiluje jako silný hráč v rámci členských států Evropské unie.

A právě deklarované snahy deklarované snahy vietnamských představitelů posunout zemi na přední místa žebříčku států s rozvinutým e-governmentem se jeví jako velice příhodná příležitost pro posilování partnerské spolupráce obou zemí.

Proces digitální transformace představuje značnou příležitost pro zvyšování efektivity státu a přechod k otevřenému vládnutí, současně s sebou tento proces nese množství rizik a výzev, které může nesprávně provedená digitální transformace představovat.

V boji proti korupci je proto důležitá spolupráce všech článků společnosti. Jejich činnost spočívá v informování, odhalování kauz, požadování odpovědnosti a apelování na transparentnost veřejného i soukromého sektoru.

Porozumění těmto procesům a následné informování veřejnosti je proto klíčové téma našeho projektu, který si klade za cíl informovat a edukovat vietnamskou společnost v digitálních znalostech a dovednostech.

Co konkrétně děláme

Naší vizí je podpora spolupráce veřejné správy s občanským sektorem, otevírání veřejných dat a posilování prostoru pro implementaci protikorupčních opatření a vývoje společnosti.

Jaké máme výsledky

Doposud se podařilo zorganizovat osobní výměnu zkušeností mezi jednotlivými zástupci české odborné veřejnosti věnující se otevřeným datům v českém prostředí s jejich protějšky z Vietnamu.

Jmenovitě se z českých „open data“ expertů kulatého stolu účastnili: Josef Šmída, koordinátor projektu „Náš stát, naše data“, Open Society Fund Prague; Benedikt Kotmel, vedoucí oddělení datových platform, Operátor ICT, a.s; Lucie Smolka, zakladatelka a ředitelka, Open Content, z.s.; a Jan Cibulka, datový žurnalista, iRozhlas.cz.

Naše další aktivity jsou mj. předmětem postupného navazování kontaktů s našimi protějšky v zemi.

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.