Justice proti korupci

Publikováno 04. 08. 2014

Proč se věnujeme tomuto projektu

Snažíme se o předání zkušeností s využíváním speciálních nástrojů pro zefektivnění práce justice při odhalování a postihu případů korupce s cílem přispět ke zlepšení vymahatelnosti protikorupčních zákonů a strategií si klade za cíl projekt realizovaný ve spolupráci Transparency International Česká republika a Transparency Serbia.

Co konkrétně děláme

Projekt umožní nejen tedy předat cenné zkušenosti, ale také posílit spolupráci orgánů justice v Srbsku a České republice při účinném prosazování protikorupčních mechanismů a tím i při podpoře důvěry ve fungování demokratických mechanismů.

Jaké máme výsledky

  1. Shromažďování podkladů a zpracování výstupů  formou dokumentu Justice proti korupci – nejlepší praxe
  2. Seminář pro soudce, státní zástupce, odbornou veřejnost a pracovníky občanských a nevládních organizací v Srbsku.

Donoři

Doba trvání: rok 2014

Bojujte proti korupci s námi.