Spolupráce TI ČR a Srbska při podpoře vyšetřování a stíhání korupce

Vydáno 13. 06. 2014

V rámci projektu Justice proti korupci, který je financován Programem transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky, proběhl ve dnech 9.-13. června 2014 studijní pobyt zástupců srbských orgánů činných v trestním řízení v České republice.

Delegaci tvořili předseda odvolacího soudu v Bělehradě, státní zástupce pro závažnou hospodářskou a finanční kriminalitu, zástupce kanceláře pro boj s organizovanou trestnou činností ministerstva vnitra, představitel Justiční akademie a koordinátor projektu z Transparency International Srbsko.

Delegace měla možnost se setkat s představiteli Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, Vrchního státního zastupitelství v Praze a Olomouci, Nejvyššího státního zastupitelství v Brně, Městského soudu v Praze a Justiční akademie.

Co naše hosty nejvíce zajímalo? Možnost vyměnit si zkušenosti s používáním jednotlivých právních nástrojů při zefektivnění vyšetřování korupce a navázání pracovních kontaktů v této oblasti. Vysoce oceňovali profesionalitu našich státních zástupců, policistů a soudců, se kterými měli možnost se setkat, a trochu nám záviděli větší nezávislost policejních orgánů v rámci trestního řízení, která vede k větší efektivitě přípravného řízení. Trochu překvapeni naopak byli nedostatečnou politickou nezávislostí při jmenování soudců a státních zástupců v České republice.

Studijní pobyt hodnotili všichni jeho účastníci velmi pozitivně a navrhli proto i pokračování spolupráce v dalších letech.

Projekt se dále zaměří na zpracování dokumentu nejlepší praxe, který bude představen na semináři za účasti soudců, státních zástupců a policistů na podzim tohoto roku v Bělehradě.

Naše poděkování patří všem představitelům institucí, které jsme měli možnost se srbskými hosty navštívit, za jejich vstřícnost a poskytnutí vysoce profesionálních informací.

Transition


Projekty a kauzy: Justice proti korupci

Štítky: Spolupráce se zahraničím , Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.