Srbsko otevírá kapitolu 23

Vydáno 26. 11. 2014

V době, kdy Srbsko zahajuje v rámci přístupových rozhovorů s EU jednání o kapitole soudnictví a boj proti korupci, proběhla dne 25.listopadu 2014 konference Jak bojovat s korupcí.

Konference byla jedním z klíčových výstupů projektu Justice proti korupci, který v letošním roce realizuje Transparency International Česká republika a Transparency Serbia v rámci Programu transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Konference se zúčastnili zástupci obou partnerských organizací, představitelka zastupitelského úřadu České republiky v Srbsku, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze a srbští soudci, státní zástupci a představitelé Ministerstva vnitra.

Realizace projektu i předchozí analýzy Transparency Serbia ukázaly, že v Srbsku existuje celá řada protikorupčních nástrojů, ale hlavním problémem je skutečnost, že nejsou v paxi uplatňovány. Vystoupení i následná diskuse byly proto zaměřeny zejména na využití operativně pátracích prostředků – odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu v boji proti korupci. Dalšími tématy byla otázka přesné definice konceptu proaktivního vyšetřování korupce a vytvoření databáze o stíhání korupce, která by měla přispět k vytvoření konkrétní protikorupční politiky státu.

Konference se zaměřila na konkrétní zjištění a umožnila tak výměnu zkušeností orgánů činných v trestním řízení České republiky a Srbska. Navázala tak na předchozí projektové aktivity a dále je rozšířila o cílené sdílení informací. Byla přínosem díky stanovení konkrétních problémových sektorů v oblasti využití nástrojů odhalování korupce a systémových návrhů pro řešení této problematiky. Získaná doporučení budou využita v dokumentu Justice proti korupci – nejlepší praxe.

Transition


Projekty a kauzy: Justice proti korupci

Štítky: Spolupráce se zahraničím , Nezávislé a důvěryhodné státní zastupitelství

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.