Integrity Watch 3.0

Publikováno 14. 04. 2022

Proč se věnujeme tomuto projektu

Projekt, zaštiťován mezinárodním Sekretariátem Transparency International (TI), navazuje na dva projekty se stejným tématem a celkem se na něm podílí 16 evropských poboček TI, nově včetně Transparency International ČR. Integrity Watch 3.0 má za cíl vytvořit širokou, veřejně dostupnou a srozumitelnou databázi o stavu integrity a transparentnosti v jednotlivých zapojených zemích.

Jedním z pilířů práce Transparency International ČR je dlouhodobá snaha otevírat informace a data široké veřejnosti a to zejména v souvislosti s daty týkajících se politických činitelů a státní správy. Tento projekt nám dává příležitost nahlédnout a zpracovat obvykle hůře dostupná data o transparentnosti státní správy a v koordinaci s ostatními spolupracujícími národními pobočkami vytvořit evropskou databázi stavu korupce v České republice i dalších zemí Evropy.

Co konkrétně děláme

Finálním výsledkem projektu bude vytvoření online databáze včetně interaktivních dashboardů o stavu transparentnosti a riziku korupce v České republice. Při vytvoření webu vzniknou databáze a analýzy oblastí státní správy, které budou veřejně dostupné. Nedílnou součástí projektu je průběžná podpora široké i odborné veřejnosti v konání preventivních kroků předcházejících korupci a integrity v české společnosti a státní správě. Tato podpora bude probíhat formou veřejných diskuzí, či uzavřených školení pro zástupce činitelů státní správy i odborné veřejnosti. Projekt vytvoří datové nástroje, které lépe poslouží k odhalování a prevenci korupce v České republice.

Jaké máme výsledky

V rámci projektu jsme vytvořili interaktivní webovou platformu Integrity Watch Česká republika, která přehledně zobrazuje a analyzuje data o financování 11 nejvlivnějších politických stran v České republice od roku 2017. Na základě těchto dat také upozorňuje na rizika v politických financích.
Platforma vznikla za pomoci národní expertní poradní skupiny s členy ze státní správy, soukromého, a nevládního sektoru. Pro zpřístupnění platformy co nejširšímu publiku jsme k webové stránce vytvořili i komplementární uživatelskou příručku.

Donoři

Období realizace projektu: 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou unií. Za jeho obsah nese výhradní odpovědnost Transparency International a nemusí odrážet názory Evropské unie.

This was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Bojujte proti korupci s námi.