Lesy ČR a jejich předražený web

Publikováno: 11. července 2014

V průběhu léta 2013 byla TI anonymně upozorněna na nestandardní zadávací řízení dvou veřejných zakázek na migraci webových stránek Lesů České republiky, s. p., (dále jen „LČR“) v souhrnné hodnotě 3 450 000 Kč.

Ve snaze získat více poznatků využila TI zákon o svobodném přístupu k informacím. Přestože LČR vyhověly žádosti dle tohoto zákona pouze zčásti, poskytnuté informace umožnily podat trestní oznámení pro trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku.
Trestní oznámení detailně popsalo celý proces migrace webů a náročnost tohoto procesu, jehož hodnota mohla dosáhnout maximálně několika desítek tisíc korun a který by nadto měl být součástí běžného popisu práce zaměstnanců IT oddělení podniku LČR. Trestní oznámení rovněž důkladně odůvodnilo, proč nebylo použité zadávací řízení legitimní a slučitelné s odbornou péčí, s níž musí pověření pracovníci LČR postupovat.
Dle dostupných informací je v současné chvíli bývalý vedoucí odboru informačních technologií LČR vazebně stíhán.