V tajných službách Veolie

Vyřešeno Vydáno 18. 08. 2017

Ilustrační fotografie | zdroj: Wikipedia

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. (Veolia) je ryze soukromá obchodní společnost, která provozuje v Mariánských Lázních tepelné hospodářství na základě smlouvy s městem. Jedná se tedy o čistě obchodní vztah objednatele a dodavatele/zhotovitele, město nemá ve společnosti žádný majetkový podíl.

Veolia zřídila v roce 2014 orgán s názvem Sdružená rada tepelného hospodářství (rada), která má 6 členů a ve které zasedají i zmínění zástupci města. Vybíráni jsou samotnou Veolií.

Dle vyjádření města k fungování rady se jedná o pracovní skupinu, kde zástupci města hájí zájmy občanů: „Uvedená Správní rada je ustanovena na bázi pracovní skupiny, kde se setkávají zástupci uvedených společností a Města ML. Zástupci Města ML v rámci této pracovní skupiny dlouhodobě obhajují zájmy občanů Mariánských Lázní s ohledem na výši ceny CZT a zdravého ovzduší ve Městě ML a zároveň provádějí kontrolu nad svěřeným městským majetkem.“

Podle posledních informací od města Mariánské Lázně jsou členy rady zastupitelé Martin Hurajčík a Ondřej Knotek. Z veřejných zdrojů je pak dohledatelné, že by členem měl být též starosta města Petr Třešňák. Informace o výši odměn se z různých zdrojů liší, ovšem pohybuje se mezi 6-8 tisíci korun za měsíc.

Jestliže zástupci města pobírají od samotné Veolie odměnu za práci v daném orgánu, je otázkou, do jaké míry hájí zájmy občanů a do jaké pak zájmy své a zájmy společnosti, která je platí?

TI je toho názoru, že práce pro město a občany má být primárně hrazena z rozpočtu města. I kdyby daní zástupci vždy dbali pouze na zájmy města a občanů a odměna od Veolie je nijak neovlivňovala, samotná pochybnost a narušení důvěry, které zde vzniká je u veřejného představitele nepřijatelné.

 

Edit 21. 8. 2017: Do vydání článku (pátek 18. srpna 2017) uváděl členství Petra Třešnáka v radě tento zdroj: https://wiki.pirati.cz/zastupitele/odmeny. Po vydání článku byla informace aktualizována. Petr Třešnák tedy ukončil působení v radě k 31. květnu 2017.

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související kauzy a projekty

Bojujte proti korupci s námi.