Index vnímání korupce 2014

V žebříčku zemí podle Indexu vnímání korupce se Česká republika v roce 2014 celosvětově umístila na 53. místě. Mezi 31 evropskými zeměmi obsadila 25. místo.

Index vnímání korupce /CPI/ řadí země podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Letošní index hodnotí celkem 175 zemí. Česká republika se v roce 2014 v celosvětovém žebříčku umístila na 53. místě, s hodnocením 51 bodů, což je podobný výsledek, jakého dosáhly Gruzie, Malajsie, Samoa, Slovensko a Bahrajn.

Bodové hodnocení České republiky se oproti loňsku zlepšilo o 3 body, ji v celosvětovém žebříčku posunulo o 4 příčky výše. I toto zlepšení však pokulhává za vývojem v ostatních evropských státech. Ve srovnání s loňským rokem se její umístění nezměnilo. Mezi 31 západoevropskými zeměmi (členské státy EU + Norsko, Švýcarsko, Island) je Česká republika stále na 25. místě, za Maďarskem a před Slovenskem.

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI) zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Mezi nejméně zkorumpované země světa se tradičně řadí Dánsko, Nový Zéland a Finsko, (Dánsko letos dosáhlo 92 bodů, Nový Zéland 91 a Finsko 89 bodů). Na druhém konci žebříčku letos skončily Súdan s 11 body, dále Severní Korea a Somálsko s výsledkem 8 bodů. Celý materiál v angličtině je ke stažení zde.

U indexů za jednotlivé roky najdete informace o aktuálně použité metodologii a další vysvětlující informace. Více podrobností o indexech CPI a BPI a jejich metodologii najdete (v angličtině) na stránkách Transparency International (www.transparency.org).

Související novinky

Index vnímání korupce /CPI/ Transparency International v roce 2013: v hodnocení 31 evropských zemí je Česká republika na 25. místě
Transparency International (TI) dnes zveřejnila žebříček 177 zemí seřazených podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru. Podle vyjádření zástupců české pobočky TI je hodnocení České republiky odrazem neschopnosti dotahovat klíčová protikorupční opatření a zavést [...]

Vice

Hodnocení České republiky v Indexu vnímání korupce (CPI) 2012 odráží hluboce rozloženou státní správu, špatné fungování politických stran a nedotažení klíčových priorit protikorupční politiky

Index vnímání korupce – CPI 2012 hodnotí podle míry vnímání korupce 176 zemí na stupnici 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Česká republika získala v roce 2012 49 bodů a umístila [...]

Vice

Na celosvětovém žebříčku CPI – Index vnímání korupce 2011 se Česká republika dělí o 57.–59. místo s Namibií a Saúdskou Arábií

Letošní index vnímání korupce CPI 2011 hodnotí podle míry vnímání korupce 183 zemí, a to na základě 17 zdrojů [...]

Vice

Související publikace

Související novinky