Česká republika v aktuálním Indexu vnímání korupce mírně stoupla. Na průměr EU však stále ztrácíme, říká Transparency International

Vydáno 29. 01. 2019

Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) dnes zveřejnil Index vnímání korupce za rok 2018 (Corruption Perceptions Index – CPI). Česká republika potvrdila mírně rostoucí trend, kdy si stejně jako loni polepšila o 2 body na celkových 59 bodů ze 100 možných (ze 42. místa na 38. příčku, o kterou se dělí s Kyprem a Litvou). Na průměr Evropské unie (65 bodů) stále ztrácíme šest bodů.

Česká republika a Indexu vnímání korupce 2018| zdroj: TI

Mírný posun vpřed ale odráží spíše stabilní podmínky pro založení či provozování byznysu než progresivní systematické změny. Pro skutečné zlepšení je třeba učinit několik jednoduchých kroků.

Berlínský sekretariát Česko v rámci regionu západní Evropy a EU označuje jako zemi, kterou je třeba sledovat. „Česká republika své skóre v rámci CPI od roku 2014 neustále zlepšuje, ale události v uplynulém roce naznačují, že bodové zisky mohou být křehké. Předseda vlády byl shledán vinným ze střetu zájmů ve vztahu k jeho médiím. Byl také obviněn ze střetu zájmů ohledně spojení s firmou, která obdržela miliony eur z evropských,“ píše v publikaci TI.

Index vnímání korupce 2018 | zdroj: TI

Jak si vedou další země?

Na první příčku se po roce vrátilo Dánsko (88 bodů jako loni). Zpět na druhou příčku sesadilo Nový Zéland (87 bodů), který oproti loňsku ztratil dva body. Severské země hájí i nadále přední pozice. O bod si polepšil Singapur (na 85 bodů), který se dělí o třetí místo s Finskem, Švédskem a Švýcarskem. První desítku doplňují Norsko (84 b.), Nizozemsko (82 b.), Kanada a Lucembursko (81 b.).

Nejvíce bodů v minulém roce ztratily Ázerbájdžán (–6 bodů) a Burundi (–5 bodů). Naopak mezi skokany roku patří Omán (+8 bodů), Gambie (+7 bodů) nebo Seychely (+6 bodů). Žebříček uzavírají Sýrie a Jižní Súdán s celkovými 13 body a poslední Somálsko s 10 body.

Ve srovnání se členskými zeměmi Evropské unie se ČR posunula na sdílenou 16. pozici (spolu s Kyprem a Litvou). Ve středu žebříčku se drží pobaltské státy (10., 16. a 19. místo). Země Visegrádu bodově stagnují (Slovensko s 50 body, Polsko se 60), o jeden bod si oproti loňskému propadu polepšilo Maďarsko (46 bodů), které však zůstává u dna evropského srovnání a za sebou nechává pouze Řecko (45 bodů) a Bulharsko, které ztratilo další bod (42 bodů).

 

Index vnímání korupce 2018 (Corruption Perceptions Index, CPI) – Svět | zdroj: TI

Jaké jsou hlavní příčiny letošního posunu?

Data pro aktuální Index se sbírala v průběhu let 2017/2018 prostřednictvím třinácti indexů. Letošní dvoubodové zlepšení přinesly dva dílčí indexy hodnotící právně-politickou stabilitu státu pro účely podnikání. Ve všech ostatních hodnocených aspektech Česká republika stagnovala.  

„Naši politici sní o tom, že doženeme světovou špičku ekonomicky, sociálně a konkurenceschopností. Ale jsou zoufale nedůslední v omezování korupce, otevřenosti, kvalitě veřejného sektoru. V tom Česko spíše stagnuje a vznikají nová rizika, na která Index TI poukazuje. Bez důrazu na funkční instituce, efektivní hospodaření, systémové reformy a nezávislou a důslednou justici to nepůjde a domeček z karet se nám sesype při první větší krizi,“ říká o situaci David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen globální Správní rady TI.

David Ondráčka k Indexu vnímání korupce 2018 | zdroj: TI

Pokračující privatizace veřejného zájmu

Trend privatizace veřejného zájmu (tzv. state capture) v České republice, před kterým varovala TI již minulý rok, pokračuje bez znatelnějších změn. Ekonomické vlivové skupiny už nehledají oporu pro své soukromé zájmy jen v politice – vlastními projekty nebo přisvojením si existujících subjektů – ale upravují chod institucí samotných a vytvářejí si podmínky vhodné pro své podnikání. Logicky pak není na politické scéně zájem iniciovat ani dílčí kroky v boji proti korupci, natož přijmout zásadnější rozhodnutí či reformy. 

Fenoménu state capture může vzdorovat též nezávislá, profesionální a respektovaná veřejná správa. V minulých dnech jsme se ovšem stali svědky pravého opaku, když sněmovna schválila novelu zákona o státní službě, která naopak umožňuje daleko snazší, politicky motivované personální zásahy do úřadů.

Stejně tak čelí Česká republika ze strany politických představitelů země setrvalým tlakům na nezávislost a nestrannost médií. Navíc jsou některá média pouze účelovým nástrojem připraveným k dehonestaci kritiků nebo k odvedení pozornosti od problémů majitele. Stále platí, že většina mediálních domů a provozovatelů médií v České republice nemá transparentní majetkovou strukturu.

Vteřiny TI: Petr Leyer – CPI 2018 | zdroj: TI

Jak zní recept na reálné zlepšení?

Česká republika by měla mít ambici využít svůj potenciál a v žebříčku CPI mířit minimálně nad průměr států Evropské Unie. TI opakovaně zdůrazňuje tyto oblasti: 

  • Nezávislost demokratických institucí a dodržování principů právního státu

Politická reprezentace musí aktivně obhajovat autoritu demokratických institucí a respektovat dělbu moci s důrazem na nezávislou a profesionální justici a policii. Např. dlouho diskutovaná samospráva soudců je stále v nedohlednu. Důležitou roli v kontrole kvality právního státu hrají též nezávislá média a občanská společnost.

  • Stabilizace, profesionalizace a otevřenost veřejné správy

Je potřeba posilovat profesionalitu státní správy (soustředit se na vyšší efektivitu např. ÚDHPSH), zabránit další demontáži zákona o státní službě, naopak posilovat roli státní služby a snadným přístupem k informacím umožnit občanům využívat institut veřejné kontroly (např. zrušením poplatku za podání podnětu k ÚOHS). K tomu by se měla přidat právní úprava whistleblowingu a lobbingu.

  • Hospodárnost veřejných rozpočtů

Efektivní registr smluv může fungovat jedině bez zbytečných výjimek. Je třeba z něj odstranit aktuální nesystémové výjimky a zaměřit se více na kontrolu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků jak v oblasti veřejných zakázek, tak dotačních titulů. Zákon o finanční kontrole by měl být jasně vynucován a přijít by měla též jeho novela či úplná revize.

  • Rozkrývání skutečných majitelů

Znalost konečných skutečných vlastníků je nezbytná nejen pro zodpovědné hospodaření státu, ale i důležitým nástrojem pro předcházení střetů zájmů. Proto je nezbytné zajistit otevřený a důvěryhodný registr skutečných majitelů firem i v poslední době populárnějších svěřenských fondů.

Index vnímání korupce 2018 (Corruption Perceptions Index – CPI) | zdroj: Transparency International

Jak vnímat Index vnímání korupce

Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru a podnikání s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180.

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nejedná se tedy o vox populi, v nichž respondenti (ať již jednotlivci či organizace) hodnotí mj. schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

Jednotlivé průzkumy provádí nezávisle na sobě dvanáct mezinárodních odborných organizací ve třinácti žebříčcích, ačkoliv ne ve všech státech jich vždy „operuje“ plná sestava. Získaná data poté poskytnou TI. Kombinací těchto indexů vzniká konečná hodnota CPI.

Česká republika byla hodnocena na základě 10 dílčích indexů (což je aktuálně maximum možných zdrojů) renomovaných mezinárodních institucí.

Data pro aktuální Index se sbírala v průběhu let 2017/2018, a výsledek tedy neodráží jednotlivou nedávnou událost nebo politické rozhodnutí, ale představuje odraz dlouhodobějšího trendu v daném časovém období.

Užitečné odkazy

CPI 2018 – Infografika Česká republika

CPI 2018 – Infografika svět

CPI 2018 – Infografika EU

CPI 2018 – Metodologie

CPI 2018 – Stručná metodologie

CPI 2018 – Nejčastěji kladené dotazy

CPI 2018 – Výsledky svět

CPI 2018 – Tisková zpráva TI sekretariát

CPI 2018 – Zdroje CPI

CPI 2018 – Publikace 

Další informace v angličtině naleznete na webových stránkách TI www.transparency.org/cpi

Projděte si, jak o Indexu vnímání korupce 2018 informují média

ČTK – ČR si v žebříčku vnímané korupce polepšila o čtyři místa, je 38.

iRozhlas – Index vnímání korupce: Česko si mírně polepšilo, dělí se o 38. místo s Litvou a Kyprem

Česká televize – Lidé mají pocit, že je Česko méně zkorumpované než před rokem. V žebříčku si polepšilo o čtyři místa

Seznam Zprávy – Česká republika v indexu vnímání korupce loni mírně stoupla. Na průměr EU však stále ztrácí, říká Transparency International

Novinky.cz – V Česku klesla korupce

TN.cz – V Česku je méně korupce, tvrdí Transparency International

iDNES.cz – V Česku se snížila míra korupce, soudí Transparency International

Deník.cz – Problém s korupcí? Česko si mírně polepšilo, dělí se s Litvou o 38. místo

Hospodářské noviny – Česko si v žebříčku vnímané korupce polepšilo o čtyři místa. V rámci EU ale zůstává podprůměrné

Týden.cz – Česko je v boji s korupcí stále podprůměrné, ukázal žebříček

Frekvence 1 – Česká republika si na světovém korupčním žebříčku polepšila; je na 38. místě

Info.cz – Česko si na žebříčku vnímání korupce polepšilo, Transparency ale varuje: boj s úplatky stagnuje

EURO.cz – Česko si v žebříčku vnímané korupce polepšilo o čtyři místa, je 38.

Lidovky.cz – Česko si v žebříčku vnímané korupce polepšilo, snese srovnání s Kyprem a Litvou

Radio Prague – Czechia moves up in TI´s corruption perception rankings

Seznam Zprávy – Drobná korupce z Česka mizí, v politice se ale nic zásadně nemění, říká ředitel Transparency International

Transparency International ČR

Přes 20 let mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů např. kolem ROP Severozápad, praní post-sovětských peněz v Česku nebo První chráněné dílny. Zaměřujeme se dlouhodobě mimo jiné na téma střetu zájmů, aktuálně zejména v souvislosti s premiérem Andrejem Babišem a společností Agrofert.

Naše aktivity pomohly ušetřit miliardy korun z veřejných rozpočtů.

Klíčová je pro nás finanční podpora ze strany široké veřejnosti, která nám přidává nejen na stabilitě, ale především na nezávislosti a kredibilitě. Děkujeme, že díky Vám nejsme sami na společné cestě za slušnější Česko bez korupce.

www.transparency.cz a www.ruzovypatnik.cz


Štítky: CPI

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.