Bylo udělení pokuty 1,66 miliard stavebním firmám nezákonné? Rozhodne Nejvyšší správní soud, ÚOHS by ovšem neměl rezignovat na řešení složitých kauz.

Vydáno 08. 06. 2017

Krajský soud v Brně zrušil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“), kterým byla udělena rekordní pokuta stavebním firmám za uzavírání kartelových dohod. Soud nezpochybnil samotnou existenci kartelů, ale poukázal na formální chyby při provádění šetření Úřadem.

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | zdroj: ÚOHS

Stavební firmy, které zaplatily pokuty v celkové výši 1,66 miliard, je nyní budou žádat zpět i s úroky. ÚOHS s rozhodnutím soudu nesouhlasí, považuje je za příliš formalistické a domnívá se, že jeho postup byl zcela v souladu se zákony i s tehdy dostupnou judikaturou.

Přílišná akcentace formální stránky věci odvolacími soudy a odklon od hledání práva je v poslední době hodně diskutované téma. Nejvyšší soud však svým aktuálním rozhodnutím v kauze Rath tuto domněnku nepotvrzuje. Vyjádřil se, že ač u nařízených odposlechů nějaká pochybení shledal, byla to pochybení spíše formální, která sama o sobě neznamenají, že odposlechy byly pořizování nezákonně a jsou v řízení nepoužitelné.

K nejvyšší soudní instanci, v tomto případě k Nejvyššímu správnímu soudu, míří i kasační stížnost podaná ÚOHS. Je tady předčasné se radovat i truchlit. Až nejvyšší správní soud rozhodne, zda je správný výklad soudu nebo výklad ÚOHS a zda byly pokuty za kartelové dohody uděleny v souladu s právem.

Nepochybné však je, že ÚOHS a jeho zaměstnanci nesmí ztratit odvahu a chuť se do velkých a složitých věcí pouštět a férovou hospodářskou soutěž bránit jak v oblasti antimonopolní, tak v oblasti veřejných zakázek. A u toho samozřejmě v maximální míře dbát na dodržování procesních pravidel.

„ÚOHS se velkou měrou může zasadit o příznivé soutěžní prostředí nejen odhalováním kartelů a tržní dominance, které poškozují ve výsledku i spotřebitele, ale též přezkoumáváním postupů zadavatelů veřejných zakázek. Právě vadné postupy zadavatelů poškozují konkurenční prostředí a místo úspor přinášejí ztráty veřejných peněz,“ říká Sylvie Kloboučková, právnička TI.

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispívá k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojuje občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispívá k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

TI ČR se mimo jiné věnuje společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

Pokud chcete podpořit naši činnost, věnujte nám minutu času a pár kliknutí na online darovací bráně TI.


Štítky: Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.