Conflict of Interests as a Risk of Fraud

The objective of this publication is not to provide a comprehensive overview of all issues relating to conflict of interests. We wish to clearly describe what a conflict of interests is, how it is defined by law, what the conflict of interests indicators and risks are, and how it is possible to prevent its consequences. Special attention is given to the conflict of interests risks relating to public procurement and subsidy schemes, including projects under the European Structural and Investment (ESI) funds.

 

TI obdržela odpověď pražského radního k plánovanému developerskému projektu metra D za 60 miliard korun

Budova Dopravního podniku hlavního města Prahy | zdroj: TI

TI na konci dubna oslovila Radu hlavního města dopisem, který mimo jiné akcentoval rizika majetkového podílu města (49 %), vkladů financí do společného podniku, formátu navrhovaného joint venture a kontrolních mechanismů města.

Odpovědi uvedené v reakci Petra Dolínka reagují na dotazy TI pouze povrchně. Pochybnosti o některých částech společného podniku tedy zůstávají.

„Z odpovědi P. Dolínka např. k otázce kontrolních mechanismů a způsobu, jakým budou minimalizována rizika finančních ztrát pro město, mnoho nevyplývá. Celkově nad budoucím fungováním visí stále dost otazníků. Po podpisu smluv bude potřeba sledovat faktickou realizaci, která bude klást zvýšené nároky na politiky, aby uhájili zájmy města,” říká Petr Leyer, právník TI.

 


Vteřiny TI: David Ondráčka – Workshop DPP k metru D | zdroj: TI

Tajemná hra radních

Jak jsme před necelým měsícem informovali, Rada města se snažila obejít Zastupitelstvo HMP v rámci uzavřené valné hromady Dopravního podniku Praha (DPP), kde se mělo hlasovat o výše zmíněném developerském záměru. Tento bod hlasování se nakonec do programu nedostal a v současné době čekají radní na nové projednání v DPP.

Tajnůstkaření radních a DPP pokračuje i nadále. Dnes, 25. května, se má od 14: 00 uskutečnit v sídle DPP neveřejný workshop určený podle kusých informací pouze pro novináře. Zde má být projekt Společného podniku pro metro D představen.

Na programu má být mimo jiné financování projektu, majetkové poměry, ekonomický model, způsob výkupu pozemků a zabezpečení kontroly Společného podniku.

„TI vede s Prahou a pražským dopravním podnikem debatu formou otevřených dopisů. Naším záměrem je veřejnost o tomto projektu za 60 miliard informovat. Praha a DPP naopak volí tajemnou cestu neveřejných pozvánek, o kterých se veřejnost z otevřených zdrojů dozvědět nemůže,“ dodává David Ondráčka, ředitel české pobočky a člen Mezinárodní správní rady TI.

 

Ke stažení

Dopis TI k metru D

Odpověď radního Petra Dolínka

BusLinu jsme v České Lípě zkřížili cestu

Autobus společnosti BusLine | zdroj: Český rozhlas

Na zasedání zastupitelstva města ve středu 16. května přišla koalice o většinu hlasů a byla také přehlasována ve prospěch zamítnutí navrhovaného řešení společného podniku města se společností BusLine. Většina zastupitelů tak vzala v úvahu varování, které jsme jim zaslali spolu s kolegy z Oživení.

Město teď bude muset řešit, jak bude vzniklou situaci řešit dále. Zastupitelé by se měli především zasadit o vypsání transparentní veřejné zakázky.

 

Jaké jsou reakce zastupitelů

Eva Vlastníková vzkázala MF DNES, že pro ni je jediným přijatelným způsobem výběru dopravce výběrové řízení: „Je transparentní a dopředu nevylučuje nikoho. Založení společného dopravního podniku je nevyzkoušený experiment, který je pro mě hazardem na hraně zákona.“

Naopak starostka České Lípy Romana Žatecká pochybnostem o smlouvě odporuje a odmítá kritiku zastupitelů (především koaličních), kteří hlasovali proti návrhu: „Usvědčují se z toho, že neví, o čem hlasují. U opozice to chápu, ta má právo nesouhlasit s ničím. Ale od nich je to nezodpovědnost. Nehájí zájmy lidí. Někdo jim pouze řekl, že spojení s BusLine je špatné. Nedozvěděla jsem se od nich proč. Celou dobu to podporují a když je klíčové hlasování, vzpomenou si, že je to špatně,“ zuří starostka.

„Přestože veřejná doprava nebude nikdy ziskovou oblastí, má Česká Lípa směřovat k co nejvíce efektivnímu řešení. K tomu by jistě pomohl nějaký druh transparentního výběrové řízení, ať už bude finálně zvolený model jakýkoliv. Většině zastupitelů nakonec došlo, že aktuálně navrhované řešení společného podniku je pro město velmi rizikové. Do budoucna snad Česká Lípa zvolí lepší postup výběru dopravce a bude usilovat o kvalitní službu pro občany, nejen o snadné řešení,“ dodává Petr Leyer, právník TI.

Naše celé vyjádření k problematickým částem spolupráce se společností BusLine naleznete ve shrnutí této kauzy.

Brífink a kulatý stůl s KDI v Praze

  • Florent Spahija, Ondřej Cakl a Arben Kelmendi | zdroj: TI

Zástupci KDI na pracovní návštěvě v Praze | zdroj: TI

Na programu návštěvy byly konzultace analogií a rozdílů transparentnosti politických financí v ČR a Kosovu. Kosovští měli možnost vyslechnout expertní prezentace o financování politických stran a kampaní od Petra Vymětala, Ondřeje Cakla, a nesmírně cennou sondu do politického systému Běloruska od Uladzimira Kavalkina (SVD).

V rámci programu nabytého prezentacemi, diskusemi a plánováním tvorby standardů dobré praxe transparentnosti politických stran v Kosovu, představil vedoucí komunikace a fundraisingu naší pobočky David Kotora také základní postupy a formy propagace a prezentace monitorovacích aktivit. Kolegové měli navíc možnost pohovořit s právničkami TI ČR Sylvií Kloboučkovou a Annou Bugan.

 

Možnosti zákonů

Formou krátkých referátů propojených živou moderovanou diskusí čeští a kosovští odborníci vyjasňovali aplikace zákonných norem do praxe občanského dohledu, kterou reprezentuje například monitoring předvolebních kampaní. Jsou to totiž právě monitorovací aktivity, které vedou k formulaci a testování určitých standardů a současně jsou zpětně ovlivňovány jejich naplněním v praxi. Vedle požadavků zákona, často velmi generických, je tedy třeba neustále vyvíjet a přehodnocovat dodržování standardů, které jsou se zákony soulehlé, ale mají povahu praktických kroků.

Cílem našeho pracovního mítinku bylo zformulovat návrh standardů pro transparentnost fungování politických stran v Kosovu tak, aby je strany byly v dohledné době s to naplnit, a současně tak, aby nebyly lapidární. Po proběhnuvších expertních diskusích jsme takových požadavků, jdoucích ruku v ruce s aktuální kosovskou legislativou, vymezili šest. Nyní nás čeká jejich legislativní a praktické testování.

 

Weekly news – 18 May 2018

Leaked data from two hospitals in Caracas published this week shows that due to major shortages of food and essential supplies, more babies are being born underweight. The numbers of both babies and new mothers dying in Venezuela has increased in recent years.

What caused this crisis? Apart from epic mismanagement, corruption has played a significant role.

In fact, Venezuela scores as the most corrupt country in Latin America on our Corruption Perceptions Index.

This week our chapter there showed how corruption has exasperated the crisis, explaining how the Venezuelan government has signed contracts worth at least US$30 billion with Odebrecht, the Brazilian construction giant at the heart of an enormous bribery scandal in Latin America and elsewhere.

According to a former executive of the company, it appears that money taken from the Venezuelan state budget through shady contracts went towards paying bribes to politicians in other countries – money that could go towards basic services for citizens.

Now, as the crisis deepens, the government is essentially bribing citizens with access to essential services in exchange for their support. Little wonder then that few observers expect the incumbent president, Nicolas Maduro, to be leaving any time soon.

That means the international community has to step up the pressure for concrete efforts to curb the deadly effects of corruption.

News from Transparency International

10 quotes about corruption and transparency to inspire you

From Jennifer Lawrence to Pope Francis, many have expressed their ideas about corruption and its devastating effects. Here are some notable examples.

Risk of impunity increases with outcome of Portuguese-Angolan corruption trial

A verdict last week by the Lisbon Court of Appeals in the trial of former Angolan vice president Manuel Vicente has disappointed hopes for a triumph of legal due process over politics and impunity. It also has worrying implications for the independence of Portugal’s judiciary.

Public release of 1MDB report in Malaysia signals important turn

In light of the recent elections in Malaysia and the ongoing investigation into a multi-billion dollar state-funded corruption scandal, Transparency International applauds the actions of Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad to publicise the details of an auditor-general report into 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Source: Transparency International

Podmínky souhlasu v souladu s GDPR

GDPR | zdroj: www.securityguide.cz

Právní základ zpracování a účel zpracování

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání informování o novinkách a za účelem fundraisingu je váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů. V rámci každého e-mailu budete mít možnost toto zasílání do budoucna odmítnout.

 

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme?

Budeme o vás zpracovávat tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme vám zaslali včetně statistik o čtenosti. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které vyplnili Vaši e-mailovou adresu) a kdy jste jej odvolali.

 

Komu budeme Vaše údaje předávat?

K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) osoby zajišťující pro nás rozesílku e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh, (iv) naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. Všechny tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě smlouvy a jen pro výše uvedené účely.

 

Jak dlouho budeme údaje o vás zpracovávat?

Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě jste souhlas udělili.

 

Kde se budou vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech, které podléhají zabezpečení fyzickému, softwarovému a systémovému.

 

Poučení o vašich právech

Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“):

Upozorňujeme, že máte právo u naší organizace jakožto správce Vašich osobních údajů:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,
  2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,
  5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a
  6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření.

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dále vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

 

Kontaktní informace správce

Transparency International – Česká republika, o.p.s.

Sokolovská 260/143

180 00 Praha 8

E: zpravodaj@transparency.cz

Předávání protikorupčního know-how organizaci MATA v Myanmaru

Zvítězí stát nad hazardem? Podle ministryně Schillerové se zbavujeme nálepky „kasino Evropy“

Ilustrační fotografie | zdroj: TI

Pozitivně novou legislativu hodnotí i sama ministryně financí v demisi Alena Schillerová (nestraník za ANO). „Po víc než roce účinnosti prvního opravdu komplexního zákona, trvale klesá počet těchto provozoven. Dnes jich máme asi 1 200, na začátku roku 2014 to bylo 6 400. Tím se snad konečně zbavujeme nálepky kasino Evropy,“ hodnotí ministryně.

Podobně to vidí i ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. „Ubývá tvrdý hazard, ubyly počty automatů, které už konečně nejsou u každé školy. Je tak větší šance, že nám méně lidí spadne do gamblerských závislostí. Vyhráno ale pořád nemáme.“

Alena Schillerová a David Ondráčka o hazardu | zdroj: Český rozhlas

Bereš dávky? Už si nezahraješ

Chybí totiž druhý krok, kterým je registr vyloučených hráčů. Jen ten je schopen zabránit ve hře i lidem na sociálních dávkách, v exekuci nebo insolvenci.

„Musím přiznat, že první pokus se spuštěním registru se nám nepovedl. Tehdy se zvedla velká vlna obstrukcí a svou roli si zřejmě zahrála i lobby. Podobné reakce očekáváme i ve druhém případě, ale už jsme víc připraveni,“ dodává Alena Schillerová (nestraník za ANO), ministryně financí v demisi.

Dnes tedy „běží“ veřejná zakázka na vybudování informačního systému, který umožní centrální dohled.

„Vypsána byla 13. dubna 2018 a lhůta na podávání nabídek trvá do 25. května. Pokud vše půjde podle plánu, tak by registr mohl být na světě v ideálním případě do jednoho roku. Jsem ale realistka, tak počítám spíš s roky dvěma,“ dodává ministryně.

Podle Ondráčky je nesmírně důležité, aby nehráli lidé, kterým stát dává sociální dávky, a oni je pak jen prohazovali v automatech. „To je přece nesmysl. Doufejme, že se pro informační systém rychle najde taky dodavatel. Protože až s registrem bude tento systém hotový,“ dodává.

 

A co tvrdý hazard?

Uhlídat tvrdý hazard je podle Schillerové mnohem náročnější. „V loňském roce jsme vyzvali nelegální provozovatele, aby se stáhli, a úspěšní jsme byli až u 90 % z nich. Z 60 nelegální internetových provozovatelů se na black list dostalo pouze osm.“

Těm pak poskytovatelé internetového připojení stránky zablokují, stejně jako banky, které zakáží přístup k těmto platebním účtům.

Podle Ondráčky je to nekonečný boj, protože se nejrůznější provozovatelé asi nikdy nevzdají snahy vytvářet stále nové hry. „Online hazard je nebývale kreativní oblast a co bude za pár let, ani teď nejde domyslet. Vzdát se ale nesmíme,“ dodává ředitel české pobočky Transparency International.

Zdroj: Český rozhlas

Firma Zemanova poradce se dostala ke spolupráci s Čeprem. „Zeptal jsem se, jestli mají zájem,“ říká Nejedlý

Martin Nejedlý | zdroj: ČTK

Poradce prezidenta Martin Nejedlý se před časem pustil do rostoucího byznysu se stlačeným zemním plynem. Jeho firma se rozhodla provozovat plnící stanice na CNG. Mimo jiné v Mladé Boleslavi. Právě tam letos získala firma ATM energy kontrakt na odběr paliva pro několik autobusů místního dopravního podniku.

Není to však jediná spolupráce se „státem“. Firma se už mnohem dříve dostala ke spolupráci se státním podnikem Čepro. To v roce 2014 nabízelo prostory na svých čerpacích stanicích k pronájmu, aby na nich firmy mohly postavit plnicí stanice na stlačený zemní plyn. Dnes je tu různé společnosti mají a mezi nimi i ATM energy.

„ATM ani tenkrát ani dneska není žádný významný hráč. Na trhu jsem je zaregistroval nejpozději v roce 2015, možná 2014. (…) Já myslím, že v té době ATM vznikalo,“ říká Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu.

Vše podle Čepra podléhalo výběrovému řízení. „Jednalo se o výběrové řízení, při kterém byly osloveny společnosti, které se zabývají výstavbou a provozováním výdejních míst CNG – především společnosti Bonett, Innogy, Pražská Plynárenská, ATM/Adast, EcoPowerEnergy, kterým byly nabídnuty potenciální lokality určené k pronájmu. V případě, že o některou lokalitu mělo zájem více zájemců, proběhla internetová aukce, kde vyhrála společnost s nejvyšší nabídkou,“ uvedla nejprve mluvčí Čepra Lenka Svobodová.

 

Bleskově etablovaná společnost

Firma ATM (která podle Čepra využívá technologie firmy Adast) tak nyní provozuje čtyři plnicí stanice a měsíční obrat spolupráce je podle mluvčí zhruba dvacet tisíc korun. Zmíněné výběrové řízení se prý uskutečnilo v listopadu 2014. A Čepro uvedlo, že oslovilo ty společnosti, které „jsou na trhu CNG etablovány“.

Firma ATM energy se přitom pod tímto názvem v obchodním rejstříku objevila teprve v polovině června 2014, do té doby se jmenovala Vanida a v předmětu podnikání měla pronájem nemovitostí. Při přejmenování na ATM se její činnosti podle obchodního rejstříku rozšířily na oprávnění k výrobě, obchodu a službám a teprve v září 2015 mimo jiné o zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.

„Společnost ATM se přihlásila do výběrového řízení přes sekci alternativní paliva ČAPPO, kde se o této příležitosti dozvěděla,“ odpověděla Lenka Svobodová z Čepra na otázku, z jakého důvodu byla mezi oslovené společnosti zařazena i firma Martina Nejedlého.

„Pokud byly osloveny společnosti, které mají být na trhu dlouhodobě etablovány, je pozoruhodné, že několik stanic provozuje i společnost s minimálním obratem, o které existuje jen velice málo dalších informaci ohledně ekonomického zdraví či referencí. Mimo jiné v roce 2014 neměla ani odpovídající předmět podnikání,“ uvádí analytik Transparency International Milan Eibl.

 

„Pro Čepro je to výhodné – platíme nájem“

Martin Nejedlý, který byl podle listin jedním z akcionářů firmy minimálně v letech 2014 a 2016 – ze kdy pocházejí poslední zveřejněné listiny v obchodním rejstříku, má vysvětlení, jak se firmě podařilo poměrně rychle dostat do „hledáčku“ státního podniku. „Podnikatelský záměr se připravuje dřív, než vzniká. Asi v té vzájemné komunikaci došlo k tomu, že my jsme něco navrhli, že chceme dělat a oni nás oslovili, že je to zajímá,“ říká Nejedlý, o jehož obchodních aktivitách se obecně mnoho neví.

Dříve působil ve společnosti Lukoil Aviation Czech. Ta ale skončila k polovině roku 2015 v likvidaci. Společnost byla známá zejména tím, že po dvouletém soudním sporu musela zaplatit pokutu za nedodání leteckého paliva do skladů Správy státních hmotných rezerv, která i s úroky činila 32,6 milionu korun.

O firmě ATM energy začíná být na trhu se stlačeným zemním plynem slyšet krátce před likvidací firmy.

Když má Nejedlý vysvětlit, jak se v roce 2014 jeho jiná firma dostala k pronájmu míst pro plničky CNG na čerpacích stanicích Čepra, vrací se opět ke spolupráci Lukoilu Aviation Czech s Čeprem. „Pořád hledáme nějakou odpověď na to, jak jsme se dostali… Podívejte se třeba, kolik miliard korun v rámci sedmiletého působení v rámci plnění Lukoil Aviation, jsme nakoupili od Čepra paliva. Ta vzájemná diskuse byla i do budoucnosti o tom, co je výhodné pro obě dvě strany. A věřím, že spolupráce s Lukoil Aviation byla pro Čepro velmi výhodná,“ vysvětluje Nejedlý.

Nakonec však popíše, že jeho nová firma se dostala ke spolupráci s Čeprem tak, že se prý Nejedlý „zeptal“. „Zeptal jsem se, zda o to mají zájem. Zda mají zájem pronajímat výdejová místa, abychom my mohli postavit výdejová místa na CNG a oni seznali, že je to pro ně výhodné,“ uvedl prezidentův poradce pro energetiku Nejedlý. A dodal, že pro Čepro je to výhodné, protože „řádně platí nájem“.

 

Byznys s městskou dopravou

Kromě plniček na čerpacích stanicích Čepra má firma ATM energy i další lokality, kde umístila své stojany na CNG. Díky jedné z nich letos také dostala zakázku od mladoboleslavského dopravce. Místní dopravní podnik chce během příštích tří let mít ve své flotile jedenadvacet autobusů. Pro prvních pět z nich už má zajištěnou energii na tři roky dopředu. „V ATM měli docela zájem, abychom to brali tam,“ říká jednatel Dopravního podniku Mladá Boleslav Marek Džuvarovský.

Výběrové řízení vyhlášeno nebylo – podle ředitele by to bylo technicky nemožné, plnicích stanic není zase tolik. Na možnost využít plničky ATM energy narazil prý na výstavě autobusů, kde zjistil, že mají plničku v Mladé Boleslavi. Dalších pět autobusů pak chce plnit u jiné stanice. Kolik za dodávky dopravní podnik zaplatí je podle něj otázkou toho, kolik paliva odeberou.

 

Státní zaměstnanec nesmí podnikat

ATM energy se v posledních dvou letech daří otevírat nové plnicí stanice, mezi největší firmy v branži však nepatří. Firmu Nejedlý v roce 2014 vlastnil společně s dalším mužem, který se objevil na seznamu prezidentových poradců – Pavlem Galuškou. Právě on také zastupoval ATM energy při uzavírání smlouvy s mladoboleslavským dopravním podnikem. V roce 2016 měla firma ještě jednoho akcionáře – Pavla Bazgiera, který je manažerem obchodního úseku společnosti Adast Systems. Od té doby už firma další listiny v obchodním rejstříku nezveřejnila.

Kvůli svému podnikání není Nejedlý jako poradce prezidenta klasickým zaměstnancem prezidentské kanceláře. Pro státní zaměstnance totiž platí ohledně podnikání jasná pravidla. „Jako státní zaměstnanec nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost. Výjimkou jsou případy, kdy je do těchto orgánů státní zaměstnanec vyslán služebním orgánem. Jinak platí, že státní zaměstnanec může výdělečnou činnost vykonávat jen s předchozím (písemným) souhlasem svého zaměstnavatele,“ říká Anna Bugan právnička Transparency International.

Zdroj: Česká televize

Promising opener for dialogue about participation of civil society in local decision making in Belarus

Working group meeting in Minsk | source: TI

Český překlad | Czech translation
Vlajka České republiky

The conference might have been the first public event where representatives of state and municipality attended presentations of legal tools on participating in governance on local level. Thus the speeches, delivered by both Belarusian and international CSO players, played the initial role for starting of dialogue about participatory budgets, local referenda and petitions at the open public forum.

“It is not just a conference as we know it,” said Uladzimir Kavalkin, Belarusian expert on good governance and head of Petitions.by org. “The attendance of state and town representatives on such an open platform brought us a chance to continue the advocacy of participatory budgets and connected mechanisms of civic participation. The ideas are seeded.”

Conference was held by Petitions.by with the support of Watchdog Polska, TI Hungary, TI Czech Republic and SGI Slovak Republic. It was supported by Visegrad Fund and Ministry of Foreign Affairs of Netherlands via Reinforcing Direct Democracy in Belarus project. Thanks.

Speeches:

Panel 1.

Uladzimir Kavalkin: Comparation of participatory tools for decision making in Visegrad countries and Belarus

Martin Kollárik-Ctibor Koštál: Participatory tools for decision making in Slovak municipalities

Gyula Mucsi: Concrete examples of participatory tools for decision making in Hungary

Dzianis Kobrusieŭ: Citizens‘ participation: good and bad practice

Panel 2.

Katarzyna Batko-Toluc: Activities of local initiatives participating in decision making on public issues in Poland

Ondřej Cakl: Local referenda in the Czech Republic (study of Adam and Aneta Jareš)

Miraslaŭ Kobasa: Forms of citizens‘ participation in the implementation of local self-government

Do Běloruska za nadějí?

  • Diskusní setkání zástupců nevládních organizací zabývajících se dobrým vládnutím zahájil hlavní organizátor Uladzimir Kavalkin (Petitions.by) | Zdroj: TI

Setkání pracovní skupiny v Minsku | zdroj: TI

English translation | Anglický překlad
Vlajka Velké Británie

Situace občanské společnosti v Bělorusku je komplikovaná a nehodí se ji zjednodušovat. Ale můžeme si dovolit říci, že otevřená komunikace o zákonných právech občanů státu a jejich vymáhání na odpovědných úřadech byla dosud oběma stranami vnímána spíše jako sci-fi.

Naše mezinárodní konference „Formy spolupráce zastupitelů státu a občanů na řešení lokálních otázek vládnutí“ umožnila vůbec otevřít diskusi o legálních nástrojích pro podíl na správě svých věcí, jakou jsou petice, místní referenda či participativní rozpočty. Všechny tyto instituce mají v Bělorusku dobrý legislativní základ, ale nulovou aplikaci.

Na konferenci, jíž se zúčastnilo na sto zástupců občanské společnosti, univerzit, Ministerstva financí, či města Minsku, se proto v živém dialogu řešila především zkušenost visegrádských zemích (nejen s těmito) nástroji přímé demokracie a možnosti jejich aplikace v běloruských podmínkách. Diskuse byla živá, věcná a protáhla se na několik hodin.

„O pouhou konferenci jde pouze zdánlivě,“ dodal k tomu hlavní pořadatel Uladzimir Kavalkin, odborník na problematiku státní správy. „Bylo to vůbec poprvé, kdy vysocí státní úředníci vyslechli referáty na dané téma od členů běloruských a zahraničních nevládních organizací. Znamená to pro nás první možnost začít s prosazováním těchto nástrojů, začátek jejich popularizace, advokace. Naše konference představuje první nutný krok – a ten se podařilo udělat!“

Konferenci spolupořádala organizace Petitions.by s TI ČR, a to v partnerství s Watchdog Polska, TI Maďarsko a SGI Slovensko. Podpořil ji Visegrádský fond a Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí v rámci projektu Reinforcing Direct Democracy in Belarus. Děkujeme.

Referáty

Panel 1.

Uladzimir Kavalkin: Srovnání legálních nástrojů podílu občanů na rozhodování o veřejných záležitostech

Martin Kollárik: Nástroje participace na správě obcí – Slovensko

Gyula Mucsi: Občanská práva v rozhodování o lokálních problémech – Maďarsko

Dzianis Kobrusieŭ: Občanská participace na samosprávě – dobrá a špatná praxe – Bělorusko

Panel 2.

Katarzyna Batko-Tołuć: Solecki fund a participativní rozpočty pro místní komunity – Polsko

Ondřej Cakl: Lokální referenda v ČR, legislativa a praxe (studie Adama a Anety Jarešových)

Miraslaŭ Kobasa: Podoby občanské participace v praxi místních samospráv – Bělorusko

Nikola Skladanova

Nikola je absolventkou bakalářského oboru Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Aktuálně studuje magisterské obory Mezinárodní vztahy a Bezpečnostní studia na FSV UK. Na stáž do TI nastoupila v květnu 2018.