Pozvánka na plzeňský seminář | Veřejné zakázky v ESI fondech: Posouzení a řízení rizik

Férové veřejné zakázky v ESI fondech | zdroj: TI

Seminář pořádáme v rámci projektu „Férové veřejné zakázky v ESI fondech“, a to ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 10.00 do 14.00 v konferenčním salónku Hotelu U Pramenů (Na Roudné 212/123, 301 00 – Plzeň 1).

Cílem semináře bude sdílet s veřejnými zadavateli a příjemci prostředků v rámci projektů spolufinancovaných z prostředků EU informace, které jim pomohou předejít nejčastějším chybám a osvojit si osvědčené i inovativní nástroje při zadávání veřejných zakázek. Ambicí semináře je i formou diskuse na téma nedostatků, které negativně ovlivňují jejich efektivní využití a zvyšují korupční rizika, přispět k prevenci podvodů a korupce při zadávání veřejných zakázek.

Během semináře je zajištěno občerstvení zdarma (coffee break, oběd, nealko nápoje).

Program semináře je ke stažení zde.

Z důvodu omezené kapacity prosíme o potvrzení účasti co nejdříve na e-mail smejkalova@transparency.cz.

 

Tento projekt je financován programem Evropské unie Hercule III. 

Obsah projektu a jeho aktivity odrážejí názory realizátora, který za ně nese výhradní odpovědnost. Evropská komise nepřijímá žádnou odpovědnost za použití uváděných informací.

Pavel Jiříček

Jan Dupák

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Poté působil více než rok v advokátní kanceláři jako koncipient se zaměřením na bankovnictví a nemovitosti. V průběhu studia absolvoval stáže v justici a advokacii, zahraniční studijní pobyt v Německu a tematicky zaměřené letní školy v Evropě. Mluví plynně anglicky a německy. Do TI nastoupil v listopadu 2018.

Risks of Fraud and Corruption: Comparative Study

April of 2018 marked two years since the deadline for the transposition of the EU package of modernized public procurement directives. How has these new EU rules reflected in the legislation and procurement practices of selected EU Member States? The presented publication provides a basic overview and comparison of the legislative framework for public procurement in five EU Member States, namely Slovakia, Romania, Slovenia, Estonia and the Czech Republic. The purpose of the publication is to highlight some of the strengths and weaknesses of public procurement in these EU countries and to reflect on the possibility of taking them into account in the Czech public procurement practice.

Weekly news – 9 November 2018

On the one hand, allegations of voter suppression highlighted deep-running concerns over political corruption. Last year, our US Corruption Barometer revealed that more than a third of Americans believe that most or all members of Congress and other government officials are corrupt (the White House topped the poll).

In New Jersey, a Senator who narrowly avoided being convicted for a major corruption scandal last year is projected to win re-election.

As many commentators noted, the results also mean that the president and his circle will now come under greater scrutinyover much-discussed corruption allegations.

The enormous influence of the US means that the tone set in Washington is critical for the global fight against corruption. Sadly, whether it is threatening independent oversight of an investigation into the president, attacking the media or stepping back from enforcement against companies involved in corruption and fraud, that leadership role is showing signs of slipping.

Will the new and returning politicians help the US restore its lead?

News from Transparency International

Impact Challenge South Africa: vote now!

We’re proud to announce that our South African chapter has made it to the final round of the Google Impact Challenge! Their interactive website Bua Mzansi – Know Your Police Station aims at improving transparency in the policing sector by allowing the public to access information, share experiences and report misconduct. Vote now to help them double their funding!

Hanging by a thread: lobby transparency in the European Parliament

Citizens with information are citizens who can participate in politics. This is why we are urging EP Committee on Constitutional Affairs to vote in favor of more lobby transparency on 21 November.

New on Voices for Transparency

Golden Visas: golden ticket or get out of jail free card?

Did you miss the 18th IACC in Copenhagen? Catch up here! We give you an overview of selected panels of the world’s largest independent forum for fighting corruption.

Events

Latin American Conference of Investigative Journalism (COLPIN)

COLPIN is the most important meeting of investigative journalists in Latin America. Each year, it gathers and recognizes the best pieces of investigative journalism and brings their authors together to debate strategies of revealing and facing corruption. Co-hosted by Transparency International, it’s taking place from 8-11 November in Bogotá, Colombia.

 

Source: Transparency International

Blog Milana Eibla: „Jak moc potřebujeme otevřený rejstřík skutečných majitelů?“

Milan Eibl, analytik TI | zdroj: TI

V rámci čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz a financování terorismu mají všechny státy EU povinnost zavést tzv. rejstřík skutečných majitelů, tedy státem vedenou databázi, která ke každé české firmě přiřadí osobu stojící na konci jakékoliv změti majetkových vztahů.

Není to jednoduchá mise a bezpochyby má i svá úskalí, ale nesporné výhody převažují. A ty byly podle našeho názoru v českém pojetí upozaděny. Teď má ale Česká republika druhou šanci (směrem k ministerstvu financí nutno smutně dodat – my vám to říkali) a možná se blýská na lepší časy. Do vínku byla totiž těmto rejstříkům v rámci páté směrnice přidána nová a důležitá podmínka – musí být veřejně přístupné. Má to však svá „ale“.

 

Přísně neveřejné

Zpřístupnění informací o skutečných majitelích napříč EU je logickým navazujícím krokem na již vzniklé rejstříky skutečných majitelů. Ačkoliv mají být tyto informace dostupné především vybraným státním institucím, potenciál např. pro občanskou společnost, investigativní novináře, ale i pro firmy samotné zůstal kvůli neveřejnosti nevyužit.

I proto jsme po skutečných majitelích holdingu Agrofert museli pátrat v zahraničí, místo abychom tyto informace mohli získat na domácí půdě.

 

Čí je to kůň?

Samotná myšlenka dat o skutečných vlastnících je správná, a to nejen ke svému primárnímu účelu – tedy pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu – ale i z hlediska lepší kontroly v oblasti nakládání s veřejnými rozpočty. Minimalizuje totiž počet společností, u kterých nelze díky nejasnému majetkovému vztahu zjistit, kam veřejné finance skutečně putují.

Tomu odpovídají i apely mezinárodních organizací, ekonomických expertů a nakonec i prohlášení českých i zahraničních politiků, kteří ekonomickou kriminalitu a praní peněz považují za prioritní oblasti.

Nutno dodat, že se tím automaticky nevyřeší problematika tzv. bílých koní, popř. nastrčených osob, které slouží jako pouhé papírové krytí skutečných majitelů. V určitých případech bude možné i v těchto rejstřících zakrýt poslední článek řetězce a skutečného konečného vlastníka. Velký smysl má ale v těchto případech práce investigativních novinářů a  občanské společnosti. V souvislosti s využíváním bílých koní v majetkové struktuře jsou schopni detekovat varovné signály a identifikovat v uveřejněných datech potenciální nesrovnalosti.

 

Konec problémů

Veřejná dostupnost údajů také může vyřešit některé problémy, se kterými se prvotní implementace rejstříků potýkala:

  • Za prvé, nepůjde už o jednostrannou povinnost pro podnikající subjekty. Ty nyní získají i možnost dohledat informace o potenciálních obchodních partnerech a tedy větší informační základu pro navazování obchodních vztahů.
  • Za druhé, díky přístupu veřejnosti do rejstříků vznikne alespoň nějaká možnost kontroly správnosti vkládaných údajů.
  • Za třetí, vyrovná se informační asymetrie, kupříkladu v případě společností s ručením omezeným existuje již dnes možnost vyhledat přímého majitele z obchodního rejstříku, stejně tak v případě akciové společnosti s jediným akcionářem.

S implementací se však pojí i několik úskalí, která by mohla snížit informační hodnotu poskytovaných dat. I proto jsme v Transparency zastánci neuspěchaného a promyšleného postupu.

Je například otázkou, jak bude vyřešen přístup do registru, popřípadě záznam o vyhledávaných datech jednotlivých uživatelů. Také záleží na podobě, v jaké budou informace poskytovány. Bude skutečný majitel zveřejněn zcela bez identifikátorů, tedy pouze jeho jméno a příjmení?  Bude nějak zohledněn celý majetkový strom nebo půjde pouze o poslední článek?

 

Česko eviduje, neregistruje

V českém prostředí byla zatím vytvořena pouze evidence, nikoliv rejstřík, proto se lze přímo na její úvodní stránce dozvědět, že se na informace nevztahuje ani tzv. princip materiální publicity – zkráceně, že na informace v evidenci není nahlíženo automaticky jako pravdivé. Nejsou ani stanoveny žádné přímé sankce za nesplnění povinnosti vložení informací. Tato praxe se, doufejme, s přístupem veřejnosti také změní.

Na začátku jsem vcelku optimisticky uvedl, že máme druhou šanci. Nenechte se mýlit, tak jednoduché to nebude, možná se z tématu opět stane politikum a věcná diskuse ustoupí do pozadí. Ale nemusí to tak být. Jeden rejstřík, resp. evidenci jsme už zprovoznili. Říkejme jí prototyp. Základní myšlenku to splnilo, ale efektivita pokulhávala. Teď je na čase vytvořit plnohodnotný model, který obstojí v reálném světě a nebude jen dalším zbytečným lapačem e-prachu.

Přijďte s Transparency International oslavit 20 let boje proti korupci

TI slaví 20 let boje proti korupci | zdroj: 2FRESH

Narozeninový koncert se uskuteční 3. prosince 2018 od 19 hodin v jedinečném prostoru pražské MeetFactory. Vstupenky jsou již teď k dostání v předprodeji na webových stránkách GoOut a MeetFactory. Koupí vstupného zároveň podpoříte aktivity Transparency International. K události se můžete také připojit na Facebooku.

„Dvacet let působení Transparency International v Česku, to už je jubileum hodné pořádné oslavy. Jsme rádi, že naše pozvání přijaly přední hudební osobnosti a už teď se na akci těšíme,“ říká David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen globální Správní rady TI. „Tento koncert je především poděkováním široké veřejnosti, která nás dlouhodobě podporuje,“ dodává.

Protikorupční nevládní organizace Transparency International byla založena v roce 1993 v Berlíně a dnes působí globálně ve více než 100 zemích. Od roku 1998 aktivně bojuje proti korupci také v České republice, kdy byla ustavena její pobočka se sídlem v Praze. Hlavním posláním TI je mapovat stav korupce v naší zemi a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.

Babiš by měl při jednání o evropském rozpočtu jít za dveře, říká šéf TI

David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen globální Správní rady TI | zdroj: TI

Transparency letos slaví dvacáté výročí fungování pobočky v Česku. Vy sám sedíte v jejím čele už deset let. Na kterou vaši konkrétní kauzu jste opravdu hrdý?
Ano, je jich i více. Jsem hrdý na to, že jsme zastavili ekotendr, což podle mě byla zakázka, kdy jednorázově hrozilo pro stát předražení v hodnotě 35 miliard. Jsem hrdý na to, že jsme přispěli k odhalení tunelování pražského dopravního podniku a taky jsem možná rád, že jsme u nás otevřeli otázku vlastnických struktur firem, protože to je něco, co je ve světě trendem.

Co vás i po letech jako šéfa Transparency překvapuje?
Stálá neuvěřitelné míra korupce v byznysu, daňové skandály, úniky informací nám ukázaly kam až sahá otázka daňových rájů a přesouvání zisku a jak ty velké korporace se svou PR dokážou všechno zahladit a pozornost odvést jinam. To je fascinující svět, který je potřeba nasvěcovat a poukazovat na něj a jistým způsobem jej umravnit.

Jak se obecně v Česku bojuje s korupcí?
Řada věcí se posunula, zprofesionalizovala a otevřela. Myslím si, že se do značné míry vymýtila drobná administrativní korupce a to je samozřejmě skvělé. Na druhou stranu, ta velká politická, oligarchická a korporátní korupce tady zůstává.

Čím to podle vás je? 
Hůře se odhaluje, je dělána v bílých límečcích a velmi sofistikovaně. Často má mezinárodní podobu a nevztahuje se jen na jeden stát. To je něco, co z toho dělá mnohem složitější hru. Navíc by Česku prospělo, aby se korupce vnímala jako jeden ze společenský problémů. Nemělo by to být hlavní politické nebo volební téma. To zde bylo posledních několik let, jenže svět se proměňuje a nyní zde máme obrovské pohyby nejen v médiích, ale i v byznysovém prostředí. Máme zde obrovské množství zprostředkovatelů, kteří pomáhají korupčním praktikám. Na ně bychom se měli soustředit také, mohou to být agentury, poradci, auditoři, advokáti – lidé, kteří často pomáhají zprostředkovat sice legální, ale nelegitimní transakce a obchody. A roli zde hrají i nové technologie, kdy kryptoměny se mohou zneužít pro všemožné praní peněz a nekalé převody. Klasická poučka každého novináře i policajta je „sleduj, kam tečou peníze“. Pokud podvody budou dělány kryptoměnou, tak si osobně nedovedu představit, jak se proti nim bude bojovat, protože v takovém prostředí panuje velmi silná anonymita.

Kolik lidí se na Transparency International v průběhu roku obrací s nějakým podezřením?
Ročně přibližně 600 až 800 podnětů. Ale ty se filtrují, něco nejsou relevantní věci a řekněme, polovinou z nich se zabýváme. Někdy je to drobná rada, kdy lidem poradíme, na koho se mohou obrátit. A přibližně u sta případů ročně se věcí zabýváme intenzivněji. Ve většině případů zastupujeme lidi svým jménem, žádáme informace, dohledáváme je, komunikujeme s úřady. Často se totiž dotyční bojí a nechce s tím mít nic společného. Občas je trochu ale složité, protože potřebujeme, aby do toho šli lidé spíše sami. Například napadnout nějaké kupčení s hlasy v místních volbách může jen člověk, který je z daného místa, ne organizace odjinud.

Zmiňoval jste, že někteří lidé, kteří za vámi přijdou, se bojí. Vy nemáte strach, že se vám něco může stát s ohledem na to, co děláte?
Já si uvědomuji rizika, která má práce nese, a že ty zájmy v kauzách, do kterých vrtáme, jsou obrovské,. Ale dělám to a strach nemám. Práce je to nesmírně barevná a zajímavá.

Kolik lidí pro Transparency pracuje?
Zhruba třináct. Máme několik právníků, analytiků a lidí, kteří vedou jednotlivé projekty. A pak máme drobné administrativní zázemí pro organizaci. Nadto ale hodně využíváme hodně dobrovolníky nebo studenty, protože jinak bychom to kapacitně nezvládali. A pak máme samozřejmě spolupracující experty na jednotlivé oblasti. Korupci totiž prakticky můžete hledat v jakémkoliv oboru, to ale neznamená, že my tady rozumíme každému oboru dostatečně detailně.

V posledních letech se trochu zhoršil váš veřejný obraz. Kritika se objevuje i ze strany politiků. Je podle vás oprávněná?
Každý je kritizovatelný, samozřejmě i Transparency, která taky udělala nějaké chyby. Myslím si, že část té kritiky je dost iracionální, když někteří mluví o zahraničních agentech a z nevládní organizace dělají nepřítele státu. Jinak je naprosto legitimní diskutovat, zda to, co prosazujeme je institucionálně nebo legislativně úplně domyšlené, nebo zda nám něco uniklo. Já bych byl rád, aby se udržel prostor pro nevládní organizace, které vstupují do veřejného prostoru, protože politika bez nich by byla extrémně plochá. Mezi vládu a opozici a několik korporátních lobbistů by už nevstupoval někdo další, který by to mohl případně diskuzi posunout někam dál.

Volby byly džungle, chybí pravidla

Transparency se věnuje monitoringu voleb. Co přinesly ty letošní?
Byla to docela džungle. V komunálních volbách nám chybí pravidla, nemáme nastavená žádné limity, na maximálně výdaje, a strany nemusí podávat zprávu o své kampani. Navíc jsme zaregistrovali nový trend, kdy se politický marketing stěhuje do onlinu a digitálu. Narážím hlavně na používání trollů vůči jiným politickým stranám, takže de facto masivní politickou kampaň, která se velmi obtížně monitoruje, ale vydává se na ni stále více peněz než dříve. Běžnému voliči může jeden troll velmi zkreslit pohled na celou věc. Také šlo hezky vidět, že zde není přímá úměra mezi vloženými penězi a získanými výsledky.

To znamená co? 
Že každý další vložený milion vám získá tolik a tolik procent a tolik a tolik mandátů. Na druhou stranu je jasné, že se politika bez peněz dělat nedá, a právě proto chceme, aby zde byla jasná pravidla na omezení úplných stropů na výdaje. Pocit chudších stran je, že nemají šanci konkurovat a to vede jen ke spirále další korupce. Hledají další zdroje a obvykle jenom tím, že je budou nějakou formou vytahovat z veřejných peněz a něco za ně slibovat. A myslím si, že není v našem zájmu, abychom tohle dál eskalovali.

Ředitelkou Transparency International byla dříve i Adriana Krnáčová, která končí na pozici primátorky Prahy. Jak hodnotíte její působení v politice?
Roli primátorky nezvládla a po zásluze prohrála a končí. Objektivně ale musím říci, že být pražským primátorem je jedna z nejtěžších politických rolí v Česku, naprosto nevděčná. Za vše nesete zodpovědnost, každá zpožděná tramvaj jde takříkajíc na vaše triko, a to i přesto, že se vše rozhoduje kolektivně.

Řešíme stále jen Babiše, Zemana a Klause

Tvrdíte, že by se v Česku měly začít řešit vážné problémy české politiky a nejen premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Co tím myslíte?
Náš veřejný prostor je jakoby zaseklý. Svět se řítí dopředu, má úplně jiné problémy, a my stále řešíme Zemana, Babiše a někdy i Klause. To pak má člověk spíš takové déjà vu z devadesátých let, což minimálně veřejnému prostoru nepomáhá. Já si myslím, že musíme hledat nějaké cesty k modernizaci země, například co udělat s naším školstvím, zdravotnictvím nebo vědou, aby byla konkurenčně schopná pro 21. století, jak vyřešit otázku periferie naší země, kde máme zaděláno na velký sociální problém, a jak pomoci lidem se z něj vyhrabat. A místo toho se tlučeme v takové kulturně-politické občanské válce po hlavách, kdo je s kým.

Kvůli Babišovi jste podali podnět na Městský úřad v Černošicích, a to kvůli obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Jak se to vyvíjí?
Český podnět začaly Černošice prověřovat. Zatím žádný závěr neudělaly, to znamená, že využily prodloužení lhůty na zpracování. Je nám jasné, že je to pro ně velké sousto a není to typ právní otázky, kterou normálně řeší a má řešit obecní úřad. My jsem ale nemohli podat podnět jinam, než podle místa bydliště Andreje Babiše. Celé to patrně povede k nějakému správnímu řízení. V případě, že nám dají Černošice zapravdu a my ten spor vyhrajeme, tak sankce podle českého práva je pouze finanční, a to 250 tisíc korun. Ale nám jde spíše o meritorní rozhodnutí celé situace, než o to, jestli někdo zaplatí tu relativně směšnou částku.

 

„Boj s korupcí se často označuje jako maraton – všichni vytrvale běží jedním směrem a hlavní je vydržet. Podle mě to jsou spíše šachy. To znamená, že i černé figury táhnou, dost často velmi chytře, a vy musíte být chytřejší.“

David Ondráčka

ředitel TI ČR a člen globální Správní rady TI

 

Druhý podnět jste směřovali k Evropské komisi kvůli podezření o střetu zájmu předsedy vlády s ohledem na jeho hospodářský zájem ve vztahu ke koncernu Agrofert.
Ten je pro nás důležitější. Na základě našich zjištění v něm uvádíme, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, neboť je stále ovládající osobou Agrofertu, díky tomu, jak vytvořil své dva svěřenecké fondy a nezbavil se tak své rozhodující role. Dnes je Agrofert největší čerpatel zemědělských dotací a jeden z největší čerpatelů evropských fondů vůbec a pokud se potvrdí naše tvrzení, tak by mu mělo být čerpání peněz znemožněno. Nicméně rozhodnutí je na Komisi, my jsme vyšetřování celé situace iniciovali svým patnáctistránkovým podnětem. Nedávno nám komisaři potvrdili, že Komise celou věc intenzivně vyšetřuje. Potvrdili i to, že v případě, že se střet zájmů prokáže, tak by Agrofert evropské dotace minimálně od tohoto léta čerpat nemohl. Navíc by je musel vracet. Osobně neočekávám, že se o tom rozhodne nějak rychle, spíše až v řádu několika měsíců.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš nedávno uvedl, že by kvůli vašemu podnětu a vyšetřování Evropské komise mohla o dotace přijít celá Česká republika.
Náš podnět míří opravdu jen na Agrofert a Babiše. Teoretické riziko tu ale samozřejmě je. Komise samozřejmě může zastavit, nebo pozastavit celé operační programy. Stalo se to v některých zemích už dříve, například v Bulharsku, částečně v Rumunsku.

Co vidíte jako řešení?
Andrej Babiš je legitimní premiér a reprezentuje Českou republiku. Problém je, že je zároveň v postavení podnikatele, jehož firmy čerpají dotace a evropské fondy. Reálně by tak při každém jednání Evropské rady, kdy se jedná o evropském rozpočtu, měl správně jít za dveře. To je však jednak mimořádně nepraktická záležitost, jednak precedenční situace, kterou si nikdo nepřeje. Nabízí se dvě relativně jednoduchá řešení. Musí se opravdu zbavit Agrofertu, prodat ho, anebo to nastavit tak, aby ten střet zájmu opravdu odboural. A pak může pokračovat ve své politické kariéře a nebude to problém. Druhou možností je, že by v politice nepokračoval. Všechny jiné varianty vedou k tomu, že se stále bude nacházet ve střetu.

Zdroj: iDNES.cz

Weekly news – 2 November 2018

But when politicians in Europe are suspected of taking bribes to help cover up his poor record on human rights – apparently the consequences aren’t exactly severe.

In the wake of the Azerbaijani Laundromat revelations, three Spanish politicians – Pedro Agramunt, Agustín Conde Bajén and Jordi Xuclá – were banned from the Council of Europe for suspiciously pro-Azerbaijan behaviour. Yet Spanish authorities have not opened criminal investigations, despite the well-documented existence of a €2.5 billion slush fund for laundering Azerbaijan’s image abroad.

This week, we’ve started a campaign to urge authorities in Spain to investigate these politicians, because no one involved in corruption should be above the law.

You can add your voice to the call with just a few clicks, starting below.

News from Transparency International

Justice for the silenced in Azerbaijan!

Join our campaign to urge authorities in Spain to investigate three politicians implicated in the Azerbaijani Laundromat scandal.

Photo: Shutterstock / Mehman Huseynov (2012). A protester is arrested by local police in Baku, Azerbaijan.

The way forward against corruption in Brazil: commitment to democracy, human rights and freedoms

Any politician elected with a mission to clean up government must ensure that the most vulnerable people in their country are protected and given equal access to their rights; that the scourge of corruption is driven out and not replaced with systematic disadvantage based on race, ethnicity, gender, ideology, income or sexual orientation.

Instigators of attacks against activists in Ukraine must face justice

Transparency International urges authorities in Ukraine to act quickly to ensure that all those behind recent attacks against civil society activists are brought to justice.

Geneva Peace Week

Geneva Peace Week takes place next week, aiming to find solutions to violent conflict through peacebuilding and learning from history. On Wednesday, 7 November, Transparency International and the Law Society will hold an event at the UN Palais des Nations on the role of judges and lawyers in tackling corruption and building peaceful societies. Find out more and register here.

 

Source: Transparency International

Daphne Caruana Galizia and Ana Garrido Ramos winners of 2018 Anti-Corruption Award

Daphne Caruana Galizia | source: TI

Daphne Caruana Galizia’s son Matthew and husband Peter collected her award. Matthew Caruana Galizia said: “The bomb that took Daphne away from us extinguished the most powerful voice we ever had in our country’s fight for integrity. It also sought to rob us of the hope that her unwavering voice represented. Nothing will ever compensate for the journalist – let alone the person – we lost in her fight against corruption. But this award reminds us not only that hope remains ours to keep but that a large part of the world is hoping with us. It is an overwhelming and deeply emboldening thought for everyone fighting to win her justice and uphold her legacy. Thank you.”

Through her reporting, Daphne Caruana Galizia exposed corruption scandals involving influential politicians and others in Malta and abroad. Since her murder on October 16th, 2017, Maltese authorities have initiated criminal proceedings against her alleged killers, and an inquiry into whether anyone else should be charged.

Ms Caruana Galizia’s family have asked the government of Malta to establish a public inquiry to investigate whether the Maltese state bears any responsibility for her death, either through its failure to protect her or as a result of any state complicity.

Daphne Caruana Galizia – Anti-Corruption Award Winner 2018 | source: TIIn 2009, Ana Garrido Ramos delivered a 300-page dossier to a Spanish trade union containing evidence of corrupt practices within the Boadilla Town Hall, her former place of employment. What began as an investigation into corruption in a local town hall expanded into a larger investigation, later dubbed the “Gürtel case”. It exposed a scheme involving kickbacks for government contracts headed by a Spanish businessman who provided donations and bribes to the then-ruling People’s Party. Her claims as a whistleblower and key witness contributed to the downfall of the Mariano Rajoy government in June 2018.

Due to her role as a whistleblower Ms Garrido Ramos has suffered a virulent campaign of harassment. She continues to fight for a law to protect whistleblowers in Spain.

Ana Garrido Ramos said: „Unfortunately, in Spain, the system ruins the life of the corruption complainant. On the other hand, the corrupt are usually rewarded with promotions and perks. Spain urgently needs an effective law to protect whistleblowers; it is an essential tool to eradicate corruption. But citizens cannot sit idly by waiting for the world to change, each of us must be part of that transformation. That which is not fought for is never achieved. There are no impossible goals, only people who do not struggle to achieve them.”

Ana Garrido Ramos – Anti-Corruption Award Winner 2018 | source: TI

The Anti-Corruption Award honours remarkable organisations and individuals, including journalists, prosecutors, government officials, and civil society leaders who expose and fight corruption. A committee of seven people from the board of Transparency International and the wider anti-corruption movement serves as the jury. Nominations for this year’s award were submitted by the public and Transparency International chapters.

We would like to kindly thank Exiger for supporting the Anti-Corruption Award.

Source: Transparency International

Srovnávací studie – Rizika korupce a podvodu ve veřejných zakázkách

V dubnu 2018 uplynuly dva roky od termínu pro transpozici unijního balíčku modernizovaných směrnic v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jak se tato nová unijní pravidla odrazila v legislativě a zadávací praxi vybraných členských států EU?  Předložená publikace přináší základní přehled a srovnání legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek v pěti členských státech EU, a to Slovenska, Rumunska, Slovinska, Estonska a České republiky. Účelem publikace je poukázat na některé silné a slabé stránky veřejného zadávání v těchto zemích EU a zamyslet se nad možností jejich zohlednění v české praxi zadávání veřejných zakázek.

V TI si připomínáme 100 let od založení samostatného Československa

Oslavy vzniku Československa na Václavském náměstí v Praze 28. října 1918 | zdroj: ČTK

V ranních hodinách se vydali Antonín Švehla a František Soukup převzít jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu tehdy probíhající „Velké války“ – dnes všeobecně známé jako „1. světová válka“.

Tou dobou v 750 km vzdálené Ženevě delegace Národního výboru vedená Karlem Kramářem zahájila jednání s Edvardem Benešem, představitelem protirakouského zahraničního odboje, o vytvoření a podobě samostatného československého státu. Zde také mimo jiné dospěli k dohodě, že nový stát bude republikou – zvažována byla i monarchie – v čele s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem a předsedou vlády Karlem Kramářem.

Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem, kdy byla zveřejněna odpověď rakousko-uherského ministra zahraničí k podmínkám pro přijetí příměří kladených americkým prezidentem T. W. Wilsonem, mylně vykládaná jako vojenská kapitulace.

Tato zpráva se stala okamžitým impulsem a spouštěčem živelných demonstrací, kdy se lidé vydali do ulic, začali oslavovat a také ničit symboly tehdejší rakousko-uherské monarchie.

Výstřižek z Lidových novin z října roku 1918 | zdroj: Lidové noviny

Večer vydal Národní výbor, do jehož předsednictva byli zvoleni Alois Rašín, František Soukup, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a Antonín Švehla, později zvaní jako „muži 28. října“, první zákon o zřízení samostatného státu československého a poté bylo zveřejněno provolání NV: „Lide československý. Tvůj odvěký sen stal se skutkem.“

Transparency International Česká republika si tento den a významné jubileum naší státnosti také připomíná.

„Je co slavit, Češi mohou být právem hrdi, Československo má významnou historii. Poučme se z ní a stavme zemi demokratickou, otevřenou a moderní,“ dodává k výročí 100 let od založení Československa David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen globální Správní rady TI.