57 % Čechů využívá osobní konexe ve veřejných službách, jsme nejhorší v EU

Vydáno 15. 06. 2021

Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) v Berlíně dnes zveřejnil aktuální Globální barometr korupce (Global Corruption Barometer – GCB) zaměřený na Evropskou unii (EU). Data vycházejí z dotazování občanů na jejich osobní zkušenosti s korupcí v každodenním životě. Výsledky naznačují, že míra korupce v EU stagnuje nebo roste. Přibližně třetina občanů má dojem, že se míra korupce za poslední rok zvedla. Česká republika ve srovnání evropské sedmadvacítky zaostává ve všech dotazovaných oblastech za průměrem.

Globální barometr korupce – EU | zdroj: TI

Globální barometr korupce je výzkumem tzv. vox populi, jde o přímé dotazování občanů na otázky týkající se korupce v jejich zemi. Barometr se tak liší od dalšího mezinárodního žebříčku vydávaného Transparency International, Indexu vnímání korupce (Corruption Perceptions Index – CPI), který je založen na hodnocení expertů. Barometr tak doplňuje CPI pohledem široké veřejnosti. GCB také nevychází každoročně a je zaměřen regionálně. Poslední vydání týkající se Evropy a Střední Asie bylo v roce 2016.

Hlavní zjištění GCB

Téměř třetina občanů EU si myslí, že se míra korupce v jejich zemi za posledních 12 měsíců zvedla, 44 % má pak dojem, že se nijak nezměnila. V polovině zemí považují občané za nejzkorumpovanější složku premiéry a členy parlamentu, v druhé polovině zemí pak byznysmeny a bankéře.

Celých 7 % občanů EU přiznalo, že dalo v posledních 12 měsících úplatek ve veřejných službách, nejvyšší procento bylo v Rumunsku (20 %). V průměru 3 z 10 lidí se však ve veřejných službách spolehlo na osobní kontakty, v této otázce byli v rámci celé EU nejhorší Češi (57 %).

„EU je často považována za baštu integrity, ale naše zjištění ukazují, že země v celém regionu zůstávají vůči korupci zranitelné. Během zdravotní krize může být využívání osobních kontaktů pro přístup k veřejným službám stejně škodlivé jako uplácení,“ říká Delia Ferreira Rubio, předsedkyně globální správní rady TI.

„Pokud např. osoba s konexemi dostane vakcínu proti COVID-19 nebo lékařské ošetření před někým, kdo lékařskou pomoc potřebuje urgentněji, může docházet ke ztrátám na životech. Je zásadní, aby vlády v celé EU zdvojnásobily své úsilí o zajištění spravedlivého zotavení z probíhající pandemie,“ dodává s důrazem na dopady korupce v rámci pandemie COVID-19.

Procento lidí, kteří si myslí, že korupce za posledních 12 měsíců vzrostla | zdroj: TI

Jak to vidí Češi

Více než dvě třetiny (69 %) Čechů si myslí, že vláda odvádí v boji s korupcí špatnou práci (v EU je průměr 49 %), a pouze 20 % našich občanů má dojem, že vláda bere v potaz jejich názor v rámci rozhodovacího procesu. Dle výzkumu 57 % občanů ČR starších 18 let využilo v posledním roce osobní kontakty pro získání veřejných služeb (zdravotnictví, školství, jednání s úřady). To je zdaleka nejvyšší číslo mezi státy EU, kde je průměr 33 %, ale i v porovnání s ostatními oblastmi světa, kupříkladu průměr v Asii je 22 %.

Více než polovina (55 %) Čechů se bojí, že oznámení nekalého jednání či korupce by bylo důvodem pro odvetná opatření proti oznamovateli.

Globální barometr korupce – EU – výsledky ČR | zdroj: TI

„Vláda v Česku není schopna účinně bojovat proti korupci, a navíc ji samou stíhají mnohé skandály, premiérem počínaje. A zatímco velká korupce dále bují a systémová opatření selhávají, začíná se tento trend projevovat právě nedostatkem v oblasti veřejných služeb, kde jsou občané nuceni si vypomáhat přes známosti a drobnými protislužbami. Problém není, že byste službu vůbec nedostali, ale pokud ji chcete rychle a kvalitně, je snazší využít známosti,” hodnotí celkové výsledky ředitel TI ČR Petr Leyer.

„Pokud se k tomu přidá ještě strach korupci oznámit, vyplývající z chybějící zákonné úpravy ochrany oznamovatelů, dostáváme velmi rizikový mix, který vede Česko k ekonomickým ztrátám a ve srovnání EU na úplný chvost,” dodává.

Procento uživatelů veřejných služeb, kteří využili osobní spojení k získání služby v předchozích 12 měsících | zdroj: TI

Doporučení

Funkční ochrana oznamovatelů protiprávního jednání a nekalostí – nejen korupce – je jedním z doporučení, které TI považuje celosvětově za zásadní pro zlepšení situace. K tomu se také váže apel na ochranu občanské společnosti a novinářů, kteří se stávají cílem represivních složek či jsou ohrožení přímo na životě.

„Útoků namířených proti novinářům, zejména těm investigativním, za poslední roky přibývá. Nemusí se vždy jednat o nájemné vraždy, jako jsme byli svědky na Slovensku či Maltě, ale roste také míra online výhrůžek a digitální ostrakizace s cílem novináře zastrašit a umlčet. To je nepřípustné,“ říká David Kotora, vedoucí komunikace TI ČR.

„Občanské společnosti v Bělorusku, Rusku či Myanmaru čelí velkým výzvám, kdy zkorumpovaná vojenská junta či diktátoři pošlapávají základní principy lidských práv, manipulují volební výsledky a neváhají vraždit vlastní spoluobčany s cílem udržet se u moci,“ dodává.

Dalším doporučením jsou silné pojistky proti skrytým vlivům v politice. TI apeluje na regulaci lobbingu, na transparentní financování politických stran a předvolebních kampaní nebo na odhalování a řešení situací střetu zájmů.

TI také vyzdvihuje důraz na transparentní veřejné zakázky a na předcházení protekcionismu a klientelismu. To souvisí také s plnohodnotným a fungující Evidencí skutečných majitelů, která byla v České republice spuštěna na začátku června.

„Stále více se ukazuje, že pro efektivní rozdělování veřejných prostředků je nezbytný skutečně otevřený a kvalitní rejstřík skutečných majitelů, který by již nebyl jenom vodítkem, ale spolehlivým nástrojem pro identifikaci majetkových struktur. Bohužel současná podoba je daleko za očekáváním, a tím nechává dveře národního i evropského rozpočtu dokořán pro střety zájmů a korupci,” shrnuje český rejstřík vedoucí analytik TI ČR Milan Eibl.

Metodologie

Data pro GCB byla sbírána v členských státech Evropské unie v období od 13. října do 6. prosince 2020. Výzkum byl prováděn převážně telefonicky na reprezentativním vzorku obyvatelstva v každé zemi. V EU bylo dotazováno přes 40 tisíc respondentů. V České republice se jedná o 1000 respondentů. Výzkum v ČR zpracovávala agentura Kantar CZ.

Ke stažení

Publikace: Globální barometr korupce – EU


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.