Zakázka Ministerstva obrany na pásová vozidla za 52 miliard korun

Vydáno 25. 06. 2019

Ve čtvrtek 2. května 2019 byla ukončena lhůta pro podání nabídek do výše zmíněné zakázky na dodání PBVP pro Armádu ČR. Nyní tak víme, kdo se bude výběrového řízení účastnit. Veřejným prostorem jsou však slyšet sílící obavy o nastavení a úspěch celé veřejné zakázky, objemem největší v historii armády. Proto považujeme za nezbytné nepodcenit transparentost takové zakázky. Podívejte se na naši otevřenou komunikaci s ministrem obrany a na otazníky v rámci této zakázky.

Aktuální technika Armády ČR, BVP – 2  | zdroj: Hospodářské noviny

Dne 9. května 2019 jsme poslali Lubomíru Metnarovi, ministru obrany, první otevřený dopis. Je zde oprávněný zájem na účelném a efektivním využití až 52 miliard korun z odvedených daní a odpovědností zadavatele je u takto strategické zakázky ošetřit veškerá možná rizika a zabránit případným chybám.

Konkrétní otázky TI kolem tohoto tendru:

Parametry tendru/využitelnost

 • Jakým způsobem byly nastaveny parametry pro oslovení potenciálních uchazečů, respektive neoslovení dalších možných uchazečů?
 • Z jakého důvodu poptává Ministerstvo obrany ČR/Armáda ČR právě tento počet PBVP a existuje k tomuto počtu analýza či jiný podklad?
 • Má Armáda ČR analýzu využitelnosti daného počtu PBVP? Je zadávací dokumentace plně v souladu se Strategií vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu?
 • Můžete specifikovat, v čem splňují požadavky zadavatele koncepční uchopení modernizace výzbroje Armády ČR?
 • Má Ministerstvo obrany ČR odhad, jaký vliv bude tato zakázka mít na dvouprocentní závazek rozpočtu na obranu vůči Severoatlantické alianci?

Role VOP CZ

 • Na základě jaké koncepce/jakých důvodů má v realizaci této zakázky hrát prominentní roli státní podnik VOP CZ?
 • Proč realizaci subdodávek v ČR nebude zařizovat vybraný dodavatel napřímo?
 • Existuje ekonomická analýza posuzující dopad zvoleného postupu realizace subdodávek?
 • Jaká (jak vysoká) bude případná provize pro státník podnik VOP CZ při sjednávání subdodávek? Existuje analýza kapacit VOP CZ tuto zakázku realizovat?

Informace/průběh tendru

 • Jak přesně je nastaven časový harmonogram celé zakázky vzhledem ke stavu příprav a postupu? Kdy reálně očekává Ministerstvo obrany ČR podpis smlouvy s vítězem tendru?
 • Jakým způsobem bude veřejnost informována o přípravě a průběhu zakázky (v souladu s dobrou praxí otevřenosti zadavatele i dodavatelů v průběhu veřejných zakázek)?

Právní služby

 • Z jakého důvodu je již potřetí soutěžen dodavatel právních služeb? Proč se výběr dosud nepodařil?
 • Jakým způsobem byla nastavena kritéria pro výběr těchto právních služeb?

První odpověď Ministerstva obrany ČR

Náš dopis nezůstal bez odpovědi – 27. května jsme obdrželi první odpověď. Ta poskytla částečné odpovědi, ne však úplné pochopení našeho záměru o rozproudění veřejné debaty nad historicky největší zakázkou vyzbrojení Armády ČR.

Druhý otevřený dopis

Proto jsme Lubomíru Metnarovi zaslali druhý otevřený dopis 11. června 2019. Kromě komentářů k předchozím odpovědím MO byla předmětem druhého dopisu také reakce na tón odpovědi ministerstva obrany.

„Vzhledem k lehce podezíravému tónu Vaší odpovědi Vás chci, pane ministře, ujistit, že TI ze zásady nepracuje na ničí objednávku. Informace získané z veřejných zdrojů si ověřujeme a veřejným institucím se snažíme klást relevantní otázky. Ty byly výsledkem dlouhé diskuse nad tím, na co by veřejnost měla u této strategické zakázky znát odpovědi.

Nešlo nám o to, co ví specialista na MO nebo generálním štábu, který se touto konkrétní zakázkou intenzivně zabývá – ale co ví veřejnost a daňový poplatník. Náš otevřený dopis není apriorní kritika postupu, ale spíše souhrn okruhů otázek, na které by měla veřejnost dostat odpovědi od vedení MO a Armády České republiky (AČR).“

 

Druhá odpověď Ministerstva obrany ČR

Dne 24. června 2019 jsme obdrželi druhou odpověď.

„Pane řediteli, stejně jako nezpochybňuji technické parametry PBVP stanovené vojáky, chápu i zájem Transparency International sledovat průběh zakázky z hlediska procesního průběhu a efektivity. Za Ministerstvo obrany jakožto zadavatele jsme připraveni k otevřené a konstruktivní komunikaci, ať už mojí cestou, nebo cestou odborných garantů, tedy náměstka pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO či manažera projektu.“

 

Tímto případem se TI zabývá v rámci bezplatného právního poradenství podporovaného programem Prevence korupčního jednání Ministerstva vnitra.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.