Vláda ve stavu nouze navrhuje novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která otevírá dveře miliardovým škodám a ohrožuje bezpečnost ČR

Vydáno 12. 05. 2020

Vláda Andreje Babiše (ANO) navrhuje ve stavu legislativní nouze změnit zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Návrh se týká tzv. jednacích řízení bez uveřejnění (JŘBU) a je pouze krátce odůvodněn tím, že v souvislosti s šířením onemocnění SARS CoV-2 je třeba administrativně náročný a zdlouhavý proces nákupů zrychlit, protože převažuje veřejný zájem na rychlém plnění veřejné zakázky. Transparency International (TI) upozorňuje na rizika tohoto vládního postupu.

Úřad vlády | zdroj: TI

Současný návrh je projednáván ve spěchu a bez potřebné diskuse nad efektivitou a riziky navržených opatření. Vláda v pondělí 11. května 2020 schválila návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek. Zarážející je, že materiál k jeho projednání byl nestandardně zveřejněn ve stejný den a projednávání tohoto bodu neměla vláda vůbec na programu.

A ještě v ten den rozhodl na návrh vlády předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), že návrh bude projednán ve zkráceném jednání. Poslanecká sněmovna by se jím tak měla zabývat už zítra, a to ve středu 13. května.

„Rychlé nákupy ochranných prostředků proti šíření koronaviru jsou bezesporu potřebné, nicméně jakékoliv polevování v dodržování zásad pro zadávání veřejných zakázek nesmí být jen výmluvou pro nekontrolované utrácení veřejných prostředků,“ vysvětluje Jan Dupák, právník TI.

V praxi se ukazuje, že ministerstva a další zadavatelé tyto procesy nezvládají ani odborně, kdy veřejné prostředky plynuly podezřelým společnostem v daňových rájích nebo nespolehlivým dodavatelům, na což jsme vládu také upozornili naším otevřeným dopisem.

Jaká jsou rizika vládního návrhu?

Návrh novely ZZVZ by mohl mít dalekosáhlé důsledky. Ve většině jednacích řízení bez uveřejnění by se nově nemusela zjišťovat základní způsobilost dodavatele zakázky.

To znamená, že by mohly být zakázky přiděleny i dodavatelům:

  • pravomocně odsouzeným za spáchání některých trestných činů, např. podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo úplatkářství,
  • s nedoplatky na daních nebo pojistném za veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení,
  • v likvidaci, nebo
  • v insolvenci.

Zároveň návrh umožňuje, aby v JŘBU byl vybrán dodavatel, který nedoloží potřebné dokumenty. Také by bylo opět umožněno účastnit se zadávacích řízení těm firmám, které nemají své akcie zaknihovány, tedy nemusí mít jasnou vlastnickou strukturu.

U vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, by navíc zadavatel nezjišťoval údaje o jeho skutečném majiteli, a odpadla by tak pro zadavatele povinnost vyloučit účastníka, který by svého skutečného majitele neprokázal. Identifikace osoby, která bude ze zadané zakázky mít finanční prospěch, je jedním z důležitých protikorupčních opatření. Navíc předkládaná novela vypouští základní atribut pro výběr dodavatele, a to sice: zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Přijetí této novely by výrazně zneprůhlednilo zadávání veřejných zakázek, které je už tak v České republice problematické. Návrh je odůvodněn aktuální pandemií nemoci SARS CoV-2, ale zneužívat jednací řízení bez uveřejnění bude možné i v nesouvisejících zakázkách, a vznikla by tak obrovská příležitost pro zneužívání veřejných prostředků.

„Zkušenosti ukazují, že volná ruka při zadávání zakázek vede k podezřelým nákupům ze strany státu a ve veřejných financích vznikají škody za stovky milionů korun,“ varuje Petr Leyer, náš právník.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.