Vláda chce v době nouzového stavu osekat miliardy do vzdělávání a sociálních služeb ve prospěch nepřipravených infrastrukturních projektů, zvyšuje tím korupční rizika

Vydáno 08. 10. 2020

Dnes ve čtvrtek 8. října 2020 končí zkrácené připomínkové řízení k materiálu s názvem Návrh rozdělení alokace pro Českou republiku v programovém období 2021–2027 mezi operační programy, který má vláda projednat příští čtvrtek 15. října. Tento dokument má po schválení ze strany EU stanovit rámec pro čerpání evropských peněz na další období. Naše protikorupční organizace Transparency International (TI) varuje před řadou rizik.

Straková akademie. Budova Úřadu vlády ČR | zdroj: TI

Z návrhu je patrné výrazné snížení alokace Evropského sociálního fondu (ESF) a přesun prostředků do jiných oblastí (především infrastrukturních), např. až 25 % z ESF do Fondu soudržnosti. Ohroženy jsou tak především tzv. měkké sociální a vzdělávací programy.

Navržené změny jsou zásadní, neprobíhá nad nimi ovšem žádná veřejná diskuze a i připomínkové řízení k materiálu pro instituce bylo zkráceno na minimum. Vzhledem k tomu, že se v případě infrastrukturních projektů Česká republika dlouhodobě potýká s nedostatečnou tzv. absorpční schopností (přidělené prostředky není možné čerpat z důvodu nepřipravenosti projektů), zvyšuje se značně riziko tlaku na „čerpání za každou cenu“ a tím pádem i korupční riziko při poskytování dotací a následných veřejných zakázkách.

„Princip, že se musí evropské peníze utratit za každou cenu, jsme tu měli již v době ROPů. Stavěly se nesmyslné hotely, pěší zóny odnikud nikam a podobná ´potřebná´ infrastruktura. Korupční kauzy z té doby jsou obrovské a některé se táhnou dodnes,“ vysvětluje Petr Leyer, právník TI.

Navíc vláda Andreje Babiše (ANO) zároveň řeší, opět zcela v tichosti, Národní plán obnovy, ve kterém by Česko mohlo čerpat dalších 180 miliard korun, ze kterých je opět velká většina (118 miliard) určena právě na infrastrukturu.

„Stává se tak již trochu tradicí, že ty nejvýznamnější dokumenty schvaluje tato vláda ve stavu nouze, ve zkrácených termínech a bez jakékoliv diskuse. Týká se to jak aktuálního návrhu alokace nebo Národního plánu obnovy, ale i některých zákonů. Teď je to železo a beton místo vzdělání a sociálních služeb,“ dodává Petr Leyer.

Prostředky, které vláda nealokuje z ESF, bude muset buď pokrýt z národních zdrojů, nebo je radikálně omezit, a to například včetně péče o seniory.

„Vláda nám prostě říká, že chce vrátit dotační eldorádo a s ním zemi plnou korupčních příležitostí, betonových kanálů, zbytečných golfových hřišť a také chudých a nevzdělaných lidí,“ říká ředitel TI David Ondráčka.

Přehled evropských fondů

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF) 

Zaměřuje se na modernizaci a posilování hospodářství. Podporovány jsou investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod.

Evropský sociální fond (ESF)

ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. ESF podporuje neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod. 

Fond soudržnosti (FS)

Jinak také Kohezní fond, je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu rozvoje chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj podporovány investiční (infrastrukturní) projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (např. transevropské sítě), ochranu životního prostředí a na oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.