Transparency úspěšně dokončila vzdělávací projekt zaměřený na prevenci podvodů a korupce ve veřejných zakázkách

Vydáno 17. 04. 2019

Závěrečnou veřejnou akcí, na které jsme shrnuli dosavadní výsledky projektu Férové veřejné zakázky v ESI fondech spolufinancovaného Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), bylo neformální snídaňové setkání se zástupci odborných periodik a online platforem, kteří se v rámci svého působení zabývají problematikou veřejného zadávání.

Snídaňové setkání k Férovým veřejným zakázkám | zdroj: TI

Na setkání jsme především představili naši novou publikaci Férové zakázky v praxi, která je závěrečným výstupem stejnojmenného projektu. V publikaci se tým autorů snažil prostřednictvím příkladů a zkušeností vybraných zadavatelů přiblížit osvědčené postupy, které mohou přispět ke zvýšení transparentnosti zadávání, a zároveň zadavatele motivovat k využívání inovativních postupů pro zadávání veřejných zakázek.

Druhou část publikace jsme věnovali rizikovým oblastem v rámci cyklu veřejné zakázky, ale i pochybením vycházejícím ze zjištění kontrolních orgánů. Text jsme doplnili také příklady vycházejícími z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či z rozsudků Nejvyššího správního soudu.

Pro koho je příručka určena

Naším záměrem bylo vytvořit praktický text pro veřejné zadavatele, vzhledem k širokému pojetí problematiky však předpokládáme, že informace v příručce osloví i zástupce širší veřejnosti, kteří by se rádi seznámili s aktuálně diskutovanými problémy při zadávání veřejných zakázek.

Osvojování principů transparentních postupů, využívání nástrojů a mechanismů zvyšujících transparentnost a zvyšování kapacity veřejných zadavatelů v oblasti identifikace rizik korupce a podvodů patřilo k hlavním cílům projektových aktivit.

Férové zadávání veřejných zakázek: Příručka pro zadavatele | zdroj: TI

Manifest za čisté zakázky

Zároveň jsme se projektem snažili podpořit rozšiřování myšlenky férového zadávání veřejných zakázek, jehož principy jsou základem mezinárodní iniciativy Clean Contracting Manifesto a k jehož přijetí ze strany  jednotlivých vlád a organizací  vyzývá mezinárodní síť Transparency.

Iniciativa stojí na pěti základních principech posilujících kulturu férového zadávání, přičemž zdůrazňuje zejména zapojení občanské společnosti do procesu kontroly.

Kulatý stůl: „Osvědčené postupy pro prevenci a odhalování korupčních rizik ve veřejných zakázkách“ | zdroj: TI

Osvětou k transparentnosti

Transparency International také dlouhodobě upozorňuje na potřebnost pozitivní medializace výsledků využívání evropských fondů, ze kterých jsou veřejné zakázky v rámci projektů často spolufinancovány. Bohužel totiž stále platí, že veřejné zakázky včetně zakázek spolufinancovaných prostřednictvím fondů EU jsou často veřejností vnímány jako synonymum pro tunelování veřejných prostředků.

Česká republika přijetím nového zákona o zadávání veřejných zakázek vytvořila legislativní rámec, který zohledňuje požadavky unijních zadávacích směrnic, stále je však předčasné hodnotit, jestli tato změna historicky se opakující problémy eliminuje.

Cílem realizace projektů zaměřených na kultivaci prostředí veřejného zadávání se Transparency International snaží dlouhodobě přispívat do procesu hledání efektivních řešení zaměřených na každodenní praxi.

Děkujeme všem veřejným zadavatelům, řídícím orgánům i příjemcům prostředků z fondů EU, kteří s námi na výstupech projektu spolupracovali.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.