Transparency pomohla odhalit a upozornit na nekalosti na ŘSD za stovky milionů korun týkající se veřejných zakázek

Vydáno 17. 05. 2023

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) dne 16. května 2023 provedli několik zásahů, mimo jiné v centrále Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze. Dle tiskového vyjádření Vrchního státního zastupitelství, které kauzu dozoruje, se jedná o podezření z trestné činnosti organizované zločinecké skupiny působící v procesu zadávání veřejných zakázek ŘSD zaměřené na páchání trestných činů zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Transparency International ČR (TI) tuto kauzu dlouhodobě sleduje, identifikovala v její souvislosti řadu korupčních rizik a rovněž na ně upozornila.

Budova Ředitelství silnic a dálnic ČR | zdroj: TI

TI již v dubnu 2020 přinesla informace o porušování pravidel pro zadávání zakázek na ŘSD a Středočeském kraji historicky sahajících až do let 2016 a 2017. Jedná se o systémový problém v řádech stovek milionů korun, který v té době nikdo neřešil. Proto se naše nevládní protikorupční organizace před třemi roky obrátila na tehdejšího ministra dopravy Karla Havlíčka (ANO) a dále na orgány činné v trestním řízení.

„Problematických oblastí v rámci veřejných zakázek v této souvislosti byla celá řada. Většina z nich, které TI řešila a na které upozornila, se týkala zakázek malého rozsahu a obcházení limitů. Podezření na porušování zákona a podezření z korupce v případech dopravního značení nebo oprav svodidel bylo velmi bezprostřední,“ vysvětluje Petr Leyer, právník a člen Správní rady české kanceláře Transparency International.

„Vzhledem k tomu, že vyšetřování je nyní v rukou NCOZ, tak v tuto chvíli nelze říci, kterých konkrétních osob by se dnešní zásah mohl týkat, ale je pravděpodobné, že jich bylo více na několika střediscích ŘSD a že byly úzce navázáni na dodavatelské řetězce,“ dodává Petr Leyer.

Jak na zakázky u ŘSD? Těsně pod 6 milionů korun

Ředitelství silnic a dálnic během vedení Jana Kroupy, který v období od prosince 2014 až do května 2019 zastával pozici generálního ředitele, vyhlásilo před šesti lety několik zakázek na dodavatele oprav svodidel a značení na dálnicích a silnicích první třídy, přesto regulérně vybrané dodavatele nevyužívalo a zadávalo zakázky takzvaně „z ruky“ stále stejné skupině personálně propojených společností. Jaká je aktuální situace a zda byly nastaveny nápravné procesy není nyní zřejmé.

V listopadu 2016 se objevily první zprávy o předražené výměně značek, následovaly další informace o předraženém zhotovování dopravního značení či opravách svodidel nebo výběru dodavatelů bez soutěže.

Na základě veřejné kritiky vypsalo ŘSD v otevřeném řízení 11 veřejných zakázek na opravy svodidel, které byly logicky rozděleny podle různých úseků dálnic. Zakázky však nebyly v 7 případech vůbec ukončeny, ve 4 případech pak byl sice vybrán dodavatel, ale nebyla s ním podepsána smlouva nebo nebylo na základě uzavřené smlouvy plněno.

Zároveň ale tehdejší vedení ŘSD pokračovalo v zadávání totožných zakázek „z ruky“ stále stejné skupině dodavatelů, ačkoliv zakázky veřejně neavizovalo a pouze přímo oslovovalo úzkou skupinu společností, často navíc propojených. Hodnoty těchto zakázek se pak pohybují těsně pod hranicí zakázek malého rozsahu (6 milionů korun bez DPH).

ŘSD ČR | zdroj: Ministerstvo dopravy

Příkladem poslouží tehdejší zakázka malého rozsahu na opravu svodidel na D0 a D5, kdy nabídkové ceny činily:

  • 5 925 127 Kč bez DPH,
  • 5 718 419 Kč bez DPH,
  • 5 767 011 Kč bez DPH,

přičemž všechny přímo oslovené společnosti jsou součástí jednoho spolku odtahových služeb.

Co říká zákon?

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) připouští v oblasti stavebních prací možnost neřídit se postupy dle zákona v případě veřejných zakázek s hodnotou až do výše 6 mil. korun bez DPH. Účelem má být, aby administrativní náklady a časové nároky na malé zakázky nepřesáhly jejich reálnou hodnotu.

Jednoduše řečeno, aby zadavatelé při drobných objednávkách mohli postupovat flexibilně dle aktuálních potřeb a nemuseli se zdržovat přísnými postupy pro zadávání dle zákona.

Zároveň se tím však otvírá možnost pro netransparentnost, manipulace či klientelismus. Je pak na každém zadavateli, aby si nastavil vnitřní pravidla a sám se snažil i v zakázkách malého rozsahu o dosažení principů 3E (účelnosti, efektivnosti, hospodárnosti).

Kauzu budeme nadále v TI sledovat a v případě nových zjištění přineseme další informace.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.