TI vydává analýzu privatizace veřejného zájmu ve zdravotnictví

Vydáno 08. 02. 2021

Zdravotnický systém se roky potýká s celou řadou kauz, které se z velké části odehrály, nebo se stále odehrávají na lokální úrovni. Je to především dáno způsobem organizace zdravotnických zařízení, která jsou v České republice z většiny spravována kraji nebo městy.

Analýza kvality nemocnic s ohledem na rovnost žen a mužů | zdroj: TI

Společná analýza Transparency International (TI) a Forum 50 % se zaměřila právě na kvalitu nemocnic s ohledem na rovnost žen a mužů. Dále jsme zkoumali manipulaci veřejného zájmu ve zdravotnictví na regionální úrovni.

Privatizace krajských či městských zdravotnických zařízení, typicky nemocnic, dává prostor pro nekalé jednání. A zájem soukromých investorů o nemocnice je velký. Rizika projevu korupce ve vztahu k soukromým zařízením skýtá hlavně přerozdělování veřejných finančních prostředků směřující právě do oblasti zdravotnictví, které mají na starost kraje a municipality.

O privatizaci veřejného zájmu (v angličtině: „state capture“) už bylo řečeno mnohé. Jde o jev, kdy soukromé zájmy ovlivňují rozhodovací procesy státu. TI se v projektu City Capture 2.0, jak už sám název napovídá, zaměřila na tento jev na regionální a komunální úrovni.

Právě rizika spojená s těmito projevy shrnuje naše analýza v pěti hlavních oblastech. Soustředí se na problematiku péče řádného hospodáře. Na rizika spojená s jedním vlastníkem. Dále na rizika spojená s klientelismem a korupcí. A v neposlední řade na obavy z nejasné budoucnosti a problematiku neoprávněného profitu z privatizace zdravotnických zařízení.

Detailně jsou rizika rozepsána v samotné publikaci.

Srovnání kvality péče i rovnosti žen a mužů

Hlavní částí publikace je výčet zdravotnických zařízení v jednotlivých krajích, včetně jejich vlastnictví (děleno na státní, krajské, obecní, soukromé a církevní). A nechybí ani porovnání kvality subjektů jak soukromých, tak i těch veřejných, spravovaných samotnými kraji či městy.

„Vzhledem k absenci souhrnné databáze zdravotnických zařízení na území České republiky, byla data shromážděna za použití několika rozdílných zdrojů. Z webových stránek ministerstev, krajů i samotných obcí, podle zřizovatele konkrétních nemocnic. O soukromě vlastněných nemocnicích jsme čerpali data z analýz okresních měst jednotlivých krajů nebo statistik Českého statistického úřadu,“ popisuje výzkum vedoucí analytik TI Milan Eibl.

Data obsazenosti byla čerpána z poslední zdravotnické ročenky (2018), analýza majetkových vazeb byla zpracovávána v průběhu roku 2020. Data tedy neodrážejí změny či nárůsty v důsledku pandemie viru COVID-19.

Tato část analýzy byla zpracována také do interaktivní mapy, ve které si může občan vyhledat svou nejbližší nemocnici či zjistit, kdo ji vlastní. Na základě dat z výročních zpráv zařízení je možné také dohledat, kolik nemocnice provádí ročně úkonů a jak početný má personál.

Interaktivní mapa zdravotnických zařízení | zdroj dat: TI, vytvořeno v programu: MapHub

V neposlední řadě bylo vypracováno hned několik případových studií fungování konkrétních nemocnic. Autoři se zaměřili na takové nemocnice, které měly v minulosti problémy z hlediska řádného hospodaření nebo kvality poskytované péče.

A do analýzy byl zahrnout i pohled na rovnost pohlaví:

„V našem zkoumání bylo žádoucí reflektovat také horizontální princip rovnosti žen a mužů. Náš předpoklad, že změna v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče má rozdílné dopady na ženy a na muže, analýza potvrdila. V publikaci jsou uvedena doporučení, jak systematicky sledovat a vyhodnocovat zkoumané nesymetrie,“ vysvětluje Jana Stehnová, projektová manažerka TI.

Závěry výzkumu

Analýza si na začátku kladla dvě výzkumné otázky, z nichž se jedna potvrdila a druhá ne. Neprokázala se korelace ani kauzální závislost mezi privatizací nemocnic a poklesem kvality jimi poskytované péče. Publikace ale i tak odhaluje pět konkrétních rizik relevantních pro toto prostředí a identifikuje i další důležité procesy a aktivity s nimi související jako je třeba participace veřejnosti při diskusi nebo transparentnost při samotném procesu privatizace.

Naopak se potvrdily rozdíly v rovnosti žen a mužů, kteří by potenciálně byli odlišně postiženi úbytkem kvality či dostupnosti lékařské péče.

Projekt City Capture

Publikace vznikla v rámci projektu City Capture 2.0 realizovaného TI a Fórum 50 % za podpory nadace Foundation Open Society Instituce (FOSI).


Projekty a kauzy: City Capture 2.0

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.