Analýza kvality nemocnic s ohledem na rovnost žen a mužů

České zdravotnictví se zároveň historicky potýká s řadou korupčních kauz. To je dáno způsobem organizace zdravotnických zařízení. V důsledku toho, že je většina nemocničních zařízení spravována regionálními veřejnoprávními subjekty, se značná část těchto korupčních aktivit a skandálů odehrává na nižší než centrální úrovni.

Tato analýza si klade za cíl prozkoumat manipulaci veřejného zájmu ve zdravotnictví na regionální úrovni. Pro naše zkoumání byly vytyčeny dvě základní výzkumné otázky:

  • Souvisí kvalita (včetně dostupnosti) zdravotní péče v ČR s formou vlastnictví nemocničních zařízení?
  • Pokud by se omezila dostupnost zdravotní péče a souvisejících služeb, mělo by to genderově významné dopady, tj. mělo by to odlišné důsledky pro ženy a muže?

Publikace vznikla v rámci projektu City Capture 2.0 realizovaného Transparency International a Fórum 50 % a podpořeného nadací Foundation Open Society Institute (FOSI).  • Rok vydání: 2020
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.