ČR získala v Indexu vnímání korupce za rok 2017 o dva body více než loni. Do evropského průměru má však stále daleko a čelí velkým rizikům

Vydáno 21. 02. 2018

Londýn a Praha – Mezinárodní sekretariát Transparency International (TI) dnes zveřejnil Index vnímání korupce za rok 2017 (CPI). Česká republika se po loňském propadu o 1 bod nyní posunula o 2 body nahoru na celkových 57 bodů ze 100 možných (ze 47. místa na 42. příčku, o kterou se dělí se Španělskem, Kyprem a Dominikou). Na průměr Evropské unie (65 bodů) ale stále ztrácíme. Výsledek spíše, než nástup pozitivního trendu, odráží setrvalý stav vnímání korupce v minulém roce. Pro skutečné zlepšení je třeba učinit několik nepopulárních, leč jednoduchých kroků.

„Index vnímání korupce 2017“ (Corruption Perceptions Index, CPI) Česká republika | zdroj: TI

První příčku obsadil Nový Zéland s 89 body. Severské země hájí i nadále přední pozice, avšak s bodovými ztrátami: Dánsko je se ztrátou dvou bodů oproti minulému indexu na druhém místě, Finsko (obsadilo třetí místo) i Švédsko (šesté místo) ztratily za poslední dva roky celkem 5 bodů. První pětici doplňují Norsko a Švýcarsko (85 bodů, shodně s Finskem).

Nejvíce bodů v minulém roce ztratily Bahrajn (7 bodů) a Libérie (6 bodů). Naopak mezi skokany roku patří Barbados (7 bodů), Trinidad a Tobago (6 bodů) nebo Spojené Arabské Emiráty (5 bodů). Žebříček uzavírají Sýrie s celkovými 14 body, dále Jižní Súdán s 12 body a konečně Somálsko s 9 body.

Ve srovnání se členskými zeměmi Evropské unie se ČR o jednu příčku posunula, a to na sdílenou 18. pozici. Ve středu žebříčku se drží pobaltské státy (11., 16. a 17. místo). Ostatní země Visegrádu si pohoršily – Slovensko o 1 bod, o 2 body Polsko, dokonce 3 body ztratilo Maďarsko. To se propadlo na předposlední místo Evropy a nechalo za sebou už jen Bulharsko se 43 body. Naopak evropským skokanem roku 2017 je Řecko, které si oproti loňsku o 4 body polepšilo a je aktuálně na 59. pozici.

„Index vnímání korupce 2017“ (Corruption Perceptions Index, CPI) Evropská unie | zdroj: TI

Jaké jsou hlavní příčiny letošního posunu?

Data pro aktuální Index se sbírala v průběhu let 2016/2017. Bezprostřední dvoubodové zlepšení přinesl jediný dílčí faktor, a sice Sustainable Government Index (SGI), který zachytil, že v ČR vešly v roce 2017 některé protikorupční zákony do praxe, jinými slovy nastala jejich implementace (např. registr konečných vlastníků, novelizace střetu zájmů, úprava financování politických stran, regulace hazardu). SGI však už nehodnotí kvalitu legislativy nebo průběh implementace samotné.

Ve všech ostatních aspektech hodnocení CPI Česká republika stagnovala.

„Naše protikorupční opatření by se dlouhodobě dala přirovnat k fotbalovému družstvu, jehož hráči (zákony) nejsou žádné hvězdy, ale celkem obstojně hrát umějí. Problém je, že některý má špatné kopačky, jiný je zraněný a další po flámu. Navíc trenér je podnikatel a chce spíš vydělávat peníze, než hrát dobrý fotbal. I takhle sem tam nějaký výsledek ukopete, ale liga mistrů z toho nikdy nebude, spíš nám permanentně hrozí sestup,“ říká o situaci David Ondráčka, ředitel TI ČR a člen Mezinárodní správní rady TI.

David Ondráčka k Indexu vnímání korupce 2017 | zdroj: TI

„Chceme-li postoupit z okresního přeboru do vyšší soutěže, měli bychom zavést pravidla transparentního lobbingu, zaměřit se na proaktivní poskytování informací s relevantním politickým obsahem a rovným přístupem pro všechny a v neposlední řadě si ujasnit motivaci pro větší transparentnost rozhodování. Takovou motivací by primárně neměl být pouze tlak externích institucí na zlepšení fungování veřejné správy a snižování korupčního prostředí  (jako např. u zákona o státní službě), ale i snaha o obnovu důvěry občan ů ve vládu, politiku a demokratické principy jako takové,“ doplňuje Šárka Laboutková z Ekonomické fakulty TUL.

„V dnešní době je třeba vzít v potaz širší zahraniční kontext a dopad významnosti indexu CPI na podnikatelskou sféru, protože určuje, jak je rizikovost České republiky hodnocena zahraničními obchodními partnery. Země západní Evropy nebo Spojené státy jsou v řadě opatření stále před námi, a to především v postihu korupčního jednání. Hodnota CPI indexu může mít negativní dopad na tuzemské firmy, které se pokoušejí o vstup na zahraniční trhy, protože by mohly být přísněji posuzovány z hlediska rizikovosti. Proto by měly tuzemské firmy věnovat pozornost zavedení a dodržování protikorupčních opatření. Z naší praxe s nastavováním těchto opatření ve firmách vidíme, že je v tomto stále co zlepšovat,“ vysvětluje Stevan Villalobos, senior manažer v oddělení investigativních služeb a řešení sporů – ‎EY Česká republika.

  • Experti komentují nejnovější výsledky Indexu vnímání korupce na tiskové konferenci CPI 2017 | zdroj: TI

Je přirozené, že vnímání korupce zahraničními experty tak, jak ho odráží CPI, nemusí odpovídat vnímání korupce občany ČR, a dokonce ani skutečnosti. Například zákon o státní službě máme, odpolitizovanou státní správu ne. Schválená podoba služebního zákona nevyhovuje doporučením pro kvalitní a stabilní státní správu. Dobře to ukazují změny náměstků a dalších úředníků v posledních měsících,“ dodává k indexu Petr Janský, ekonom z Institutu ekonomických studií FSV UK.

Česká republika zažívá schizofrenní období. Výsledek za rok 2017 odráží na jednu stranu skutečnost, že se do dílčích sledovaných oblastí promítla některá již dříve přijatá legislativní opatření, současně ale nezachycuje problémy v jejich implementaci. Určitý pozitivní vliv mělo i loňské přebytkové hospodaření státního rozpočtu, jež ale souvisí s obecným trendem rostoucí ekonomiky ve většině zemí Evropy.

Aktuální umístění ČR lze tedy spíše než jako nástup nového pozitivního trendu interpretovat jako důsledek stagnace v některých sledovaných oblastech. Jinak by totiž mohlo hodnocení dopadnout lépe. Ať už jde o propojování politické a ekonomické moci, absenci některých legislativních opatření či jejich aplikaci v rozporu s principy transparentnosti – tyto negativní trendy posilují. Zatím jde pouze o výstražné signály, které se sice nemusí projevit ihned, v důsledku však mohou přispět k dlouhodobému propadu jako v případě Maďarska.

„Index vnímání korupce 2017“ (Corruption Perceptions Index, CPI) svět | zdroj: TI

Pokračující privatizace veřejného zájmu

Privatizace veřejného zájmu (tzv. state capture) probíhá v České republice stále bez výraznějších snah o její omezení. Od jednotlivých korupčních kauz (předražené zakázky, dotační skandály apod.) se totiž pozornost vlivových skupin přesouvá k přenastavování distribuce moci.

Upevňování mocenských pozic „velkých“ hráčů již neprobíhá nelegálními způsoby, ale naopak nastavením legislativních podmínek, které určitou vlivovou skupinu zvýhodňují. Opakované útoky na nezávislost státních institucí a snahy o jejich reorganizaci či přímo zrušení – boje o státní zastupitelství, existenci Senátu či reorganizace policie – jsou toho důkazem.

Sílícím problémem je i propojování mocenských zájmů, a to nejen napříč politikou a byznysem, ale i v rámci médií. Většina mediální domů a provozovatelů médií v České republice stále nemá transparentní majetkovou strukturu.

Skuteční majitelé jsou pohodlně skryti v daňových rájích, a není tedy možné určit, zda nejsou média nástrojem vlivových skupin či zda nejde o způsob obcházení zákona o střetu zájmů (v případě, že jsou média pod vlivem politiků). Objevují se nové informační servery bez jasného určení majitele, a dokonce i bez jasného zdroje financování.

 

Legislativní rezervy a protichůdné trendy

V minulých letech se vedla veřejná debata o tom, co vše by mělo být předmětem protikorupčních opatření. V současné době naopak stále častěji zaznívá, že boj s korupcí byl přeceněn – a snahy o zavedení různých výjimek a zmírnění důležitých zákonů rostou (ačkoli 57 bodů v CPI hovoří jasně proti). Nejokatějším příkladem oklešťování může být registr smluv, popřípadě nevyužitá šance při zavádění opatření proti praní špinavých peněz.

Tento trend posiluje i chybějící legislativa v některých klíčových oblastech – např. nové úpravě kontroly hospodaření s veřejnými financemi nebo v ochraně whistleblowerů.

Vteřiny TI k „Indexu vnímání korupce 2017“ (Corruption Perceptions Index, CPI) | zdroj: TI

Jak zní recept na reálné zlepšení?

Aby Česká republika využila svůj potenciál a dosáhla v rámci žebříčku CPI na vyšší pozice, a to minimálně nad průměr států Evropské Unie, je podle Transparency International důležité provést konkrétní kroky v následujících oblastech: 

  • Nezávislost demokratických institucí a dodržování principů právního státu

Politická reprezentace musí aktivně obhajovat autoritu demokratických institucí a respektovat dělbu moci s důrazem na nezávislou a profesionální justici a policii. Důležitou roli v kontrole kvality právního státu hrají též nezávislá média a občanská společnost.

  • Stabilizace a otevřenost veřejné správy

Je potřeba zabránit demontáži zákona o státní službě a snadným přístupem k informacím umožnit občanům využívat institut veřejné kontroly (např. zrušením poplatku za podání podnětu k ÚOHS).

  • Hospodárnost veřejných rozpočtů

Efektivní registr smluv může fungovat jedině bez zbytečných výjimek. Je třeba z něj odstranit aktuální nesystémové výjimky a zaměřit se více na kontrolu hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vynakládání veřejných prostředků jak v oblasti veřejných zakázek, tak dotačních titulů.

  • Rozkrývání skutečných majitelů

Znalost konečných skutečných vlastníků je nezbytná nejen pro zodpovědné hospodaření státu, ale i důležitým nástrojem pro předcházení střetů zájmů. Proto je nezbytné zajistit otevřený a důvěryhodný registr skutečných majitelů.

 

Pro vhled do širších souvislostí dále přikládáme dokument Priority a témata Transparency International Česká republika pro rok 2018.

 „Index vnímání korupce 2017“ (Corruption Perceptions Index, CPI) svět | zdroj: TI

Jak vnímat Index vnímání korupce

Index vnímání korupce (Corruption Perceptions Index, CPI) zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0–100, kde 100 bodů označuje zemi téměř bez korupce a 0 bodů znamená vysokou míru korupce. Počet zemí se rok od roku mírně mění. Letos se jich hodnotilo celkem 180.

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů mezi experty, nejedná se tedy o vox populi, v nichž respondenti (ať již jednotlivci či organizace) hodnotí mj. schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých oblastech veřejné správy, míru transparentnosti jejího fungování a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

Jednotlivé průzkumy provádí nezávisle na sobě dvanáct mezinárodních odborných organizací ve třinácti žebříčcích, ačkoliv ne ve všech státech jich vždy „operuje“ plná sestava. Získaná data poté poskytnou TI. Kombinací těchto indexů vzniká konečná hodnota CPI.

Česká republika byla hodnocena na základě 10 dílčích indexů (což je aktuálně maximum možných zdrojů) renomovaných mezinárodních institucí.

Data pro aktuální Index se sbírala v průběhu let 2016/2017, a výsledek tedy neodráží jednotlivou nedávnou událost nebo politické rozhodnutí, ale představuje odraz dlouhodobějšího trendu v daném časovém období.

 

Užitečné odkazy

CPI 2017 – Infografika Česká republika

CPI 2017 – Infografika svět

CPI 2017 – Infografika EU

CPI 2017 – Metodologie

CPI 2017 – Stručná metodologie

CPI 2017 – Nejčastěji kladené dotazy

CPI 2017 – Výsledky svět

CPI 2017 – Výsledky regiony

CPI 2017 – Tisková zpráva TI sekretariát

CPI 2017 – Zdroje CPI

CPI 2017 – Publikace 

Další informace v angličtině naleznete na webových stránkách TI www.transparency.org/cpi   

 

Podívejte se, jak o tiskové zprávě informují vybraná média

ČTK – ČR si v žebříčku vnímání korupce polepšila, v rámci EU zaostává

Česká televize – Situace s korupcí se v Česku zlepšila, míní experti. Podle nich pomohly nové zákony

Česká televize – Česko si podle Transparency International ve vnímání korupce vloni polepšilo

Český rozhlas – Transparency International: Česko si ve vnímání korupce polepšilo, pomohly hlavně nové zákony

Seznam Zprávy – Transparency International: Česko si díky protikorupčním zákonům polepšilo v žebříčku vnímání korupce

Novinky.cz – Česko si v boji s korupcí nepatrně polepšilo, je za Polskem, ale před Maďary a Slováky

Info.cz – Míra korupce se v Česku snížila. Stále jsme za zbytkem Evropy, krčí rameny neziskovka

Aktuálně.cz – Česko si v žebříčku vnímání korupce polepšilo. Za průměrem EU ale zaostává, je na úrovni Kypru

iHNED.cz – Česko si ve vnímání korupce polepšilo o pět příček. Skončilo na 42. místě, stejně jako Kypr a Španělsko

Blesk.cz – TI: ČR v indexu korupce pomohly jen přijaté zákony, jinak stagnuje

Týden.cz – Česko si v žebříčku vnímání korupce polepšilo, v EU zaostává

Euro – Žebříček vnímání korupce: Česko si polepšilo, za průměrem EU ale dál zaostává

E15.cz – Česko si v žebříčku vnímání korupce polepšilo, za průměrem Unie ale zaostává

TN.cz – Česko si polepšilo v žebříčku korupce. Pomohly nové zákony

iDNES.cz – Česko si polepšilo v žebříčku vnímání korupce. Za průměrem EU zaostává

Deník.cz – Česko si polepšilo v indexu korupce. Je na 42. místě

Frekvence 1 – ČR si v žebříčku vnímání korupce polepšila, v rámci EU zaostává

Radio Prague – Czechs improve perveived corruption performance but ambitions should be higher

 

Transparency International ČR

Mapujeme stav korupce v České republice a aktivně přispíváme k jejímu omezování, a to jako součást mezinárodní sítě Transparency International. Zapojujeme občanskou společnost, soukromou sféru i státní sektor do široké diskuse o dobrém vládnutí.

Těžíme z dlouholeté nadnárodní praxe a know-how v nastavování protikorupčních programů a strategií. Prostřednictvím projektů aktivně přispíváme k iniciování systémových změn.

Pro veřejnost provozujeme bezplatnou právní poradnu, na kterou se ročně obracejí stovky klientů z celé republiky.

Naše investigativa uvádí korupční případy do pohybu. Rozběhli jsme např. kauzy v Lesích ČR a také v Dopravním podniku hlavního města Prahy. Rozkrýváme pavučiny politiků a podnikatelů zneužívajících EU fondy, např. kolem ROP Severozápad.

TI ČR se mimo jiné věnuje společnostem, které prostřednictvím offshore destinací vyvádějí daně z České republiky.

 


Štítky: CPI

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.