Stanovisko k veřejným zakázkám

Publikováno: 27. května 2015

Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který je zároveň zapracováním nové evropské směrnice v této oblasti. Do právě končícího mezirezortního připomínkového řízení zaslala TI, Oživení a zIndex společné připomínky.

MMR - budova

Budova Ministerstva pro místní rozvoj České republiky | zdroj: TI

Všechny tři organizace se domnívají, že současná podoba návrhu zákona může být především v otázkách transparentnosti a široce pojaté diskrece zadavatelů velmi riziková. Jistě lze zvolit i užší cestu prosazovanou ministerstvem, že předložený zákon má být především soutěžní normou a nemá řešit problémy širšího charakteru. Zároveň ale nelze rezignovat na obecné principy zajištění férových a transparentních podmínek pro uchazeče a možnost veřejné kontroly. Konečně je potřeba zajistit fungující finanční kontrolu, která je nutná k dodržení zásad 3E.

Podrobné připomínky ke stažení zde.