Shoda okolností, nebo whistleblowing?

Vydáno 22. 12. 2015

TI se prostřednictvím právní poradny začala na podzim 2015 zajímat o publikační praxi na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK.

Budova FSV UK | zdroj: FSV UK

Aktualizováno 4. ledna 2016

Problematika predátorských časopisů a neetického publikování (např. falešné identity či autoplagiátorství) byla na institutu probírána delší dobu, původně na základě podnětu tehdejší tajemnice pro vědu a posléze i širší skupiny zaměstnanců (zde). Kauze se následně věnovala i média (EURO).

V souvislosti s kauzou se pak objevilo podezření, že vedení institutu již s některými zaměstnanci, kteří upozornili na výše uvedené praktiky, nechtělo z tohoto důvodu dále spolupracovat. Jednání neslo znaky opatření směřujících proti whistleblowerům, jejichž ochrana je jedním z klíčových témat TI.

TI se proto 19. listopadu 2015 obrátila dopisem na děkana FSV UK, v němž požádala o vysvětlení některých kroků. Děkan FSV následně ve své odpovědi reagoval výčtem důvodů, proč k některým personálním opatřením bylo přistoupeno. Následně jsme 30. prosince obdrželi reakci na odpověď děkana od Václava Štětky, vedoucího výzkumné skupiny PolCoRe, Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK,

TI bude situaci nadále sledovat a informace aktualizovat, a to především z hlediska tématiky ochrany oznamovatelů.


Štítky: Whistleblowing , Právní Poradna TI , #Zapískej

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.