Senát vrátil kontroverzní novelu zákona o odpadech zpátky do Sněmovny

Vydáno 18. 11. 2020

Transparency International (TI) od května tohoto roku aktivně lobbuje proti kontroverzní novele zákona o odpadech. Novela se nyní dostala na program jednání v rámci druhé schůze Senátu, v novém obsazení po říjnových volbách, a to ve čtvrtek 12. listopadu. Senátorky a senátoři posuzovali také dílčí ustanovení tohoto zákona v podobě § 155 odstavců 4 a 5, jejichž text do zákona prosadili poslanci Antonín Staněk (ČSSD) a Jan Zahradník (ODS).

Senát ČR, ilustrační foto | zdroj: TI

I přes vlnu kritiky oba odstavce, spolu s celým zákonem, prošly schvalovacím procesem Sněmovny a po přijetí ve třetím čtení dne 18. září tohoto roku byly poslány právě do Senátu.

Jádro problému návrhů poslanců Staňka a Zahradníka tkví v tom, že díky němu by původci odpadu nemuseli platit poplatek Státnímu fondu životního prostředí (SFŽP) a obcím, na jejichž území se skládka nachází, pokud byl odpad na skládce nikoli jen uložen, ale „využit“ jako materiál pro zabezpečení na skládce. To je ovšem velmi zavádějící.

„Toto osvobození od poplatků by zasahovalo zpět do minulosti, až od roku 2015, a znamenalo by tak retroaktivní účinnost zákona, a to v rozporu s ústavními principy a zásadami,“ vysvětluje právník TI Pavel Jiříček.

„Navrhované osvobození by přineslo finanční ztráty v souhrnu až miliard korun pro dotčené obce a především pro stát. Fakticky je návrh sepsán jen v zájmu soukromých odpadových společností, které by tak jako jediné z novely zákona měly prospěch,“ dodává.

Senátu byl zákon o odpadech předán 15. října a od té doby začala plynout třicetidenní lhůta, aby senátoři a senátorky o zákonu hlasovali. Před projednáním v plénu se novou legislativou zabýval garanční Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a dále také Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Oba výbory zaujaly k zákonu shodný postoj a doporučily plénu jeho vrácení Sněmovně spolu s pozměňovacími návrhy. Výbory také shodně doporučily vyškrtnout ze zákona předmětné kontroverzní odstavce 4 a 5. Na výše zmíněné senátní schůzi 12. listopadu dopadlo hlasování jednoznačně – 73 ze 74 přítomných zákonodárců se vyslovilo pro vyškrtnutí sporných odstavců. Pro vrácení celého zákona zpátky Sněmovně se vyslovilo všech 75 přítomných senátorek a senátorů.

Hlasování o odpadu za miliardy pokračuje

Nyní se vrací zákon o odpadech spolu se změnami přijatými v Senátu do Poslanecké sněmovny. Poslankyně a poslanci nemohou již podávat další pozměňovací návrhy.

„Hlasování o vráceném návrhu probíhá tak, že nejprve se hlasuje o návrhu zákona ve znění schváleném Senátem. Návrh je přijat, pokud jej schválí nadpoloviční většina přítomných poslanců. Pokud se tak nestane, hlasuje se o návrhu zákona ve znění, které původně schválila Sněmovna. Tento návrh pak musí být přijat nadpoloviční většinou všech poslanců,“ objasňuje Pavel Jiříček.

„V Transparency jsme rádi, že senátorky a senátoři vyslyšeli naše připomínky. Patří jim tak poděkování za jejich odpovědný přístup. Senát v tomto případě zafungoval jako pojistka před ´legislativními zmetky´ hladce procházejícími sněmovním procesem a vyslal jednoznačný signál, že taková úprava je v zákoně zcela nepřijatelná,“ říká David Kotora, vedoucí komunikace TI.

Nyní je řada na Poslanecké sněmovně, aby se zachovala stejně jako Senát a napravila své předchozí selhání. TI bude další vývoj týkající se novely zákona o odpadech nadále sledovat.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.