Rejstřík sportovců a sportovních zařízení jako zásadní téma k diskusi aneb kulatý stůl pořádaný Transparency International ČR

Vydáno 23. 10. 2017

Jednou z aktivit TI, v rámci sportovní kampaně Korupční víceboj, je zprostředkování dialogu mezi různými subjekty ze sportovního prostředí. V poslední době jsme zaznamenali ve sportu nejistotu týkající se rejstříku sportovců a sportovních zařízení, které má Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zavést do poloviny příštího roku.

„Kulatý stůl ke sportovnímu rejstříku“ | zdroj: TI

Vzájemný dialog mezi sportovním prostředím a MŠMT vnímáme jako zásadní, proto jsme se rozhodli uspořádat v úterý 10. října „Kulatý stůl ke sportovnímu rejstříku“, na kterém se právě zástupci sportovního prostředí s MŠMT měli možnost setkat.

Naše pozvání přijali Petra Tipková (MŠMT), Pavel Kaňka (MŠMT), Jiří Noha (MŠMT), Soňa Fáberová (Magistrát hlavního města Prahy),  Dana Šachová (Magistrát hlavního města Prahy), Liběna Šrámková (Český svaz házené), Jiří Kejval (Český olympijský výbor), Ladislav Malý (Česká unie sportu), Tomáš Reif (Autoklub ČR), Ivan Ivančo (Ústřední automotoklub ČR), Oldřich Vaníček (Ústřední automotoklub ČR), Petr Syrový (Česká obec sokolská), Apolena Ondráčková (Transparency International). Debatu moderovala Sylvie Kloboučková (Transparency International).

Z jednání vyplynulo, že MŠMT si je vědomo své povinnosti rejstřík v polovině příštího roku spustit. Nyní vyhodnocuje možnosti jak rejstřík pořídit (soutěžit, zajisti vlastními zdroji, využít některý ze stávajících rejstříků). Rozhodnout by se mělo v několika nejbližších dnech. Co se týká praktického fungování, nejpravděpodobnější je varianta, že data do rejstříku budou dodávat sportovní svazy. To však vyžaduje precizní sjednocení přístupu svazů k delegovaným údajům. Tento systém naráží i na blížící se novou právní úpravu, která zpřísňuje nakládání s osobními údaji (tzv. GDPR[1]). Domluvilo se, že Český olympijský výbor bude koordinovat zřízení pracovní skupiny, která se bude věnovat GDPR ve sportovním prostředí. MŠMT přislíbilo poskytnout ze svých řad právníka, který bude k dispozici.

Pro MŠMT je velkou výzvou zpracovat rejstřík včas a kvalitně, aby se nejednalo jen o formální splnění zákonné povinnosti, ale o kvalitní nástroj sloužící zejména k efektivnímu přerozdělování dotací.

Tímto děkujeme MŠMT za otevřenost a vstřícný postoj k diskusi a všem přítomným za účast, aktivitu a názory.

 

Korupční víceboj

 

Korupční víceboj | zdroj: TI

Ať už ho děláme profesionálně, čas od času si zajdeme zahrát s kamarády, anebo mu nejvíc rozumíme u televizní obrazovky, sport je záležitostí každého z nás. Se stejnou samozřejmostí se ho ale bohužel dotýká i korupce.

Proto Transparency International Česká republika vede kampaň za čistší a transparentnější sportovní prostředí pod názvem „Korupční víceboj“. Reagujeme tak nejen na dlouhodobé nekoncepční a nesystémové financování sportu v České republice. 

 

Kampaní upozorňujeme na tři oblasti, kterým se ve snaze o zlepšení sportovního prostředí a jeho financování věnujeme:

  • nerovné financování a netransparentní přerozdělování veřejných peněz plynoucích do sportu;
  • manipulace s výsledky a sázkařský průmysl zasahující do zápasů, včetně práce s oznamovateli takovéto nekalé činnosti;
  • velké kauzy na mezinárodní úrovni v rámci sítě TI, skandál ve FIFA nebo organizace velkých mezinárodních akcí. 

Transparency International tuto kampaň financuje z vlastních prostředků, které jsou zárukou nestrannosti a vyváženosti. Proto se také obracíme na širokou veřejnost s žádostí o dárcovskou podporu, která nám umožňuje efektivně bojovat proti korupci ve sportu. Zapojit se můžete na webu www.korupcniviceboj.cz nebo prostřednictvím portálu Darujme.cz.

[1] Nařízení EU o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR)


Projekty a kauzy: Korupční víceboj

Štítky: Sport , Korupční víceboj

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.