Publikace: Transparency In Corporate Reporting

TRAC-novinka

Jak transparentní jsou největší nadnárodní společnosti z rozvíjejících se trhů? 3,4 z 10 | zdroj: TI

Někdo by možná doufal, že skandály takových rozměrů naučí nadnárodní komunitu z rozvíjejících se trhů o potřebě a důležitosti transparentnosti a větší otevřenosti v jejich obchodech. Ale to by se bohužel pletl.

Výsledky z nové analýzy Transparency In Corporate Reporting: Assessing Emerging Market Multinationals ukazují, že hlavní nadnárodní společnosti z rozvíjejících se trhů mají stále daleko k tomu, aby se mohli nazývat odpovědnými globálními hráči. Standardy jejich transparentnosti zůstávají na nízké úrovni – 75 ze 100 zkoumaných společností získalo v celkovém hodnocení méně než 5 bodů z 10. To naznačuje, že společnosti nejsou dostatečně připravené na „post-PanamaPapers“ éru, kde korporátní tajemství už není považováno za přijatelné.

Kvalitní protikorupční programy musí být prioritou

Společnosti, které zveřejňují, jakým způsobem bojují s korupcí, vysílají silný signál nejen svým akcionářům, ale také občanům, že se staví za čisté obchodní praktiky. Pokud nejsou připraveni k takovému závazku, mohou nakonec přispívat ke zneužívání moci, úplatkářství a tajným dohodám.

S průměrným skóre 48 %, kterého oněch 100 zkoumaných společností dosáhlo, můžeme jen stěží hovořit o zlepšení jejich protikorupčních programů. V roce 2013, se kterým letošní analýza srovnává výsledky, bylo průměrné skóre na úrovni 46 %.

81 ze 100 zkoumaných společností nemá interní pravidla, která by explicitně zakazovala tzv. poplatky za zprostředkování, tzv. malou korupci. Celkem 41 společností nemá interní kanály, kterými by mohli zaměstnanci ohlašovat porušování protikorupčních pravidel společností.

Ač žádná ze společností nedosáhla v této části plného skóre, turecká Sabanci Holding se blíží ideálu s 96 %.

Celá novinka k přečtení na webu Transparency International.

   • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.