Průhledný státní rozpočet

Ve veřejných financích, jak už ze samotného pojmu vyplývá, má veřejnost nezastupitelnou roli. Je však veřejnost dostatečně informována o tom, co se děje s penězi, které všichni platíme v podobě daní, sociálního pojištění a různých poplatků? Víme, na co se tyto zdroje vynakládají a s jakým výsledkem? Možná vás osud vašich daní zajímá, ale máte obavu, že veřejné finance jsou něco složitého, čemu normální občan – neekonom – nemůže rozumět. Není to pravda. Správa veřejných peněz není ve skutečnosti o mnoho složitější než řízení rozpočtu domácnosti, které běžně všichni každodenně provádíme.

Štítky: Hospodárnost veřejných rozpočtů


  • Rok vydání: 2014
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.