Privatizace vodárenství v České republice: kam odtékají zisky?

V předložené analýze popisujeme proces privatizace státních podniků vletech 1993—1994 a následný bezúplatný převod majetku na města a obce, včetně dvou mechanismů zachování vlivu státu na základní chod obecních vodáren (zlatá akcie; omezení týkající se stanov společností omezení převoditelnosti jejich akcií). Tento proces osvětluje způsob následné atomizace vodního hospodářství. Dále uvádíme několik příkladů privatizace vodohospodářských společností, k nimž došlo před vstupem České republiky do EU. Jedná se o privatizaci formou prodeje akciového podílu (Praha, Severomoravské vodovody a kanalizace) a formou prodeje akcionářských práv (Zlín). Dále uvádíme příklad privatizace realizovaný po vstupu ČR do EU, a to prostřednictvím tzv. akcionářské dohody (Kroměříž). Důsledky privatizace vodáren popisuje závěrečná kapitola.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.