Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat

Jednou ze stěžejních oblastí, kterým se věnuje Právní poradna Transparency International – Česká republika, o.p.s. je svobodný přístup k informacím. Poradna ročně eviduje desítky dotazů na toto téma a snaží se klientům pomoci s jejich řešením.

Právo na svobodný přístup k informacím je zakotveno v Listině základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, a je dále rozvíjeno v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejen z hlediska upřesnění postupu při podávání žádosti o informace, ale i z hlediska stanovení limitů pro přístup k informacím.

O procesu svobodného přístupu k informacím bylo již mnoho napsáno. Z hlediska právního se jedná o nevyčerpatelné téma, jelikož představa o tom, co je či není veřejná informace, se mění i v závislosti na vývoji problémů ve společnosti.

Doufáme tedy, že bude naše příručka užitečná.


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Mapování korupce , Právní Poradna TI


  • Rok vydání: 2016
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.