Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst

Problematika obecních obchodních společností byla předmetem studie Transparency International – Česká republika v roce 2006, kde byly v obecné rovině diskutovány výhody a nevýhody tohoto konceptu poskytování služeb a na datech z výběrového šetření byla demonstrována jeho neefektivnost. Tato studie do značné míry na předchozí navazuje, avšak na rozdíl od ní je předmětem analýzy transparentnost peněžních prostředků a problematika dodržování vybraných zákonů. Klíčové problémy jsou demonstrovány na příkladu krajských měst České republiky.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.