2010 TI Progress Report on the OECD Anti-bribery Convention

Zpráva o uplatňování Úmluvy OECD je v pořadí již šestou zprávou, která sleduje, jak si jednotlivé státy vedou při uplatňování závazků vyplývajících z Úmluvy. Vychází z hodnotících posudků expertů Transparency International v 36 z 38 signatářských zemí. Poukazuje na rostoucí podíl států s rozvíjející se ekonomikou na světovém obchodě, na které se ovšem Úmluva nevztahuje. Zpráva také poukazuje na rostoucí počet mimosoudních vyrovnání v případech souvisejících s uplácením v zahraničí. Zpráva dále obsahuje přehled nejvýraznějších známých případů uplácení v mezinárodních obchodních transakcích. V publikaci naleznete i podrobnou analýzu uplatňování závazků Úmluvy v ČR.  • Rok vydání: 2011
Stáhnout publikaci

Publikace

Projekty

Bojujte proti korupci s námi.