„Protikorupční seminář“ v Hrzánském paláci

Vydáno 15. 10. 2015

V pátek 9. října se delegace z TI zúčastnila protikorupčního semináře organizovaného Úřadem vlády České republiky a Velvyslanectvími Korejské republiky, Spojeného království a Spojených států amerických v České republice.

Hrzánký palác | zdroj: Wikipedia

Seminář byl rozdělen na dopolední a odpolední sekci, přičemž obě sekce moderoval programový ředitel TI Radim Bureš.

S úvodním slovem vystoupili Andrew Schapiro, velvyslanec Spojených států amerických, Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království, Taeguen Ahn, náměstek ministra pro Úřad pro věci trestní z Korejské republiky a František Kučera z Oddělení pro boj s korupcí spadající pod Úřad vlády České republiky. V úvodních proslovech panovala shoda na tom, že je potřeba posilovat spolupráci mezi Českou republikou a dalšími státy v oblasti boje proti korupci, a že i tato konference je důkazem toho, že téma se stává na národní i mezinárodní úrovni stále více akcentované. Výstup z úvodu by se dal shrnout slovy amerického velvyslance, že „korupce je problém, který nezná hranic a ovlivňuje každého z nás.“

Zbytek dopolední části byl pak věnován sdílení politik a zkušeností napříč státy. V tomto panelu vystoupil Jong Sam Yang, ředitel protikorupční komise z Korejské republiky, Alexandra Trochtová, vyšší politická úřednice z velvyslanectví Spojeného království, Alexandr L. Barrasso, zastupující rada z velvyslanectví Spojených států amerických a znovu František Kučera z Úřadu vlády. Publikum zvláště zaujala přísná úprava korupčních trestných činů v angloamerickém právním systému. Např. Britský „Bribery act“ z roku 2010 zakládá širokou odpovědnost právnických osob podnikajících v zahraničí a pomáhá kultivovat komerční sféru. K tomu se navázala i další debata, kde se akcentovala nutnost transparentní veřejné správy a jasných pravidel, jako předpokladu zahraničních investic.

Po obědě, na který přítomné pozvalo velvyslanectví Korejské republiky, začal panel věnovaný vyšetřování trestné činnosti. Nejprve promluvil Adam Bašný z Vrchního státního zastupitelství. Ten ve své řeči se skeptickým nadhledem glosoval situaci na poli korupce v České republice, stejně jako praktickou i právní rovinu jejího potírání. Ve zbytku času na něj navázal Taihyung Kim z Ministerstva spravedlnosti Korejské republiky. Především u českého publika silně rezonovalo, když vyjmenovával vysoké politické představitele, kteří byli v Korejské republice v posledních letech odsouzeni. Pozornost publika si také získala poslední část „Protikorupčního semináře“, která byla věnována elektronickému zadávání veřejných zakázek. Euang Kul Kim, ředitel veřejného servisu pro veřejné zakázky z Korejské republiky, v ní popisoval, jaké možnosti má jejich elektronický systém, jak dokáže automaticky získávat data z řady veřejných rejstříků, a že je např. užíván i v soukromé sféře na trhu s nemovitostmi. Následný výstup Aleše Havránka, z odboru elektronizace veřejných zakázek, pak vrátil posluchače zpět do české reality. „Lidé nemají rádi změny, tak jsme to (myšleno elektronické zadávání) zatím udělali dobrovolné“, konstatoval s nadhledem. Nicméně i v jeho příspěvku bylo patrné zaujetí pro věc a pozitivní přístup k problematice.

Průběh konference shrnul Radim Bureš, programový ředitel TI a moderátor „Protikorupčního semináře“, který poukázal na množství společných rysů mezi českým a korejským prostředím a závěrečným slovem na něj navázal Ha-Yong Moon, velvyslanec Korejské republiky, jenž si za svůj výstup a organizaci semináře vysloužil mohutný potlesk.

Celá konference probíhala v krásných prostorách Hrzánského paláce.


Štítky: Školení a vzdělávací činnost , Prosazování protikoručních zákonů , Spolupráce se zahraničím , Profesionální státní správa

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.