Protikorupční programy nejsou dostačující, apeluje TI na zbrojařské společnosti

Vydáno 06. 12. 2016

I když se zájem o protikorupční tematiku v českém zbrojním průmyslu zvyšuje, informace o existenci etické a protikorupční agendy mnoho českých zbrojovek nezveřejňuje. Vyplývá to z výsledků Indexu protikorupční odolnosti zbrojařů v ČR 2016 zpracovaného Transparency International ČR (TI).

INDEX PROTIKORUPČNÍ ODOLNOSTI ZBROJAŘSKÝCH FIREM V ČR 2016 - INFOGRAFIKA

Index protikorupční odolnosti zbrojařských firem v ČR 2016 | zdroj: TI

Index, jehož cílem bylo dokreslit pohled na zavedená protikorupční opatření v českém prostředí, vychází z koncepce celosvětového hodnocení zbrojařských firem zpracovávaného pobočkou TI Velká Británie. I v souvislosti s novelizovaným zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob je proto důležité, aby byly deklarovány a implementovány dostatečně kvalitní mechanismy předcházející různým podobám korupčního jednání. „Zbrojní firmy začínají vnímat důležitost veřejné deklarace etického a protikorupčního kodexu. Tento index je vodítkem, kam směrovat další rozvoj agendy,“ dodává Marek Chromý, analytik TI.

 

Jak si stojí české zbrojařské firmy

TI prostřednictvím souboru 41 otázek oslovila a následně zanalyzovala odpovědi 23 subjektů českého zbrojního průmyslu, přičemž hodnoceny byly pouze informace veřejně dostupné k 31. srpnu 2016. Jednotlivé odpovědi, posuzující etické a protikorupční mechanismy, byly hodnoceny na dvoubodové škále. Dosažení maximálního počtu bodů (82) představovalo ideální stav komplexního nastavení všech aspektů jak etické, tak protikorupční agendy. Podle bodového zisku  byly subjekty řazeny do skupin A–F.

Více než polovina zkoumaných zbrojních firem (16 společností) se umístila ve skupině F, tedy v kategorii téměř bez veřejně dostupných důkazů o nastavení etických a protikorupčních opatření. Druhou nejpočetnější skupinu představovala skupina D (5 společností), kam patřily především firmy s aktivní snahou o vybudování kvalitní interní etické a protikorupční agendy. Do nejvyšší dosažené skupiny C se dostal pouze jediný zástupce. Do kategorie A či B, tedy do skupin s nejkomplexnějším pojetím etické a protikorupční agendy, se nedostal žádný hodnocený subjekt.

Z hodnocení a dokumentů poskytnutých TI vyplynulo, že velký počet firem, které svým bodovým hodnocením dosáhly pouze do skupiny F, sice základní protikorupční opatření implementuje, ale pouze interně.

  • Tisková konference k "Indexu protikorupční odolnosti zbrojařských firem v ČR 2016" | zdroj: TI

Tisková konference k „Indexu protikorupční odolnosti zbrojařských firem v ČR 2016“ | zdroj: TI

Z analyzovaných informací vyplynulo, že při zavádění protikorupční agendy jsou kritické zejména tyto aspekty:

  • Nedostatečný osobní závazek ze strany vedení deklarující protikorupční ráz organizace, navázání odpovědnosti na konkrétní osobu, nikoliv na postavení v organizaci.
  • Nedostatek kvalitních protikorupčních školení nejen zaměstnanců, ale i celého vedení. V probíhajících školeních chybí důraz na praktičnost.
  • Nedostatečně kvalitní nastavení whistleblowerských programů (především možnosti oznamování a ochrana oznamovatelů).
  • Přílišná formálnost protikorupčních programů, která se odráží v nedostatečném naplňování agendy.

 

„Nejedná se o žebříček firem. Šlo nám o zmapování stavu, jak moc jsou české zbrojní firmy otevřené a komplexní nejen v nastavení, ale i ve zveřejňování svých etických a protikorupčních standardů,“ říká Milan Eibl, analytik TI.

 

Protikorupční doporučení: 

  • Zveřejnit etickou a protikorupční agendu jako protikorupční deklaraci i závazek. Jedná se o současný celosvětový trend zasahující do většiny odvětví. Právě zbrojní průmysl z něj může vytěžit nejvíc.
  • Pravidelně protikorupčně školit všechny úrovně společnosti s důrazem na praktičnost.
  • Z hlediska asociace zaštítit protikorupční agendu a usnadnit výměnu informací a know-how v této oblasti.
  • Ministerstvo obrany ČR by po firmách, se kterými uzavírá smlouvy, mělo vyžadovat veřejný protikorupční závazek.

 

Compliance jako efektivní nástroj

Transparency International se na základě vlastní expertízy a zkušeností snaží dlouhodobě motivovat a apelovat na soukromý sektor, aby dostával svým protikorupčním závazkům stejně a zvyšoval etický standard při obchodních vztazích. Proto doporučujeme zavést kvalitní compliance programy napříč celým zbrojním průmyslem. Jedná se o efektivní nástroj pro snižování rizik podplácení zejména u veřejných akvizic jak v České republice, tak i v zahraničí. Tento trend je patrný celosvětově, kdy se stává nejen podmínkou, ale také nedílnou konkurenční výhodou, která se bezprostředně dotýká i českého prostředí.

 

TI a zbrojní průmysl

Transparency International se dlouhodobě věnuje celosvětovému zbrojnímu průmyslu a oblasti obrany a bezpečnosti. Kromě analýz na konkrétní téma vydává dva indexy, a to Government Defence Anti-Corruption Index a Defence Companies Anti-Corruption Index. Vzhledem k dlouhé historii zbrojního průmyslu v České republice je i česká pobočka aktivní v monitoringu zbrojních nákupů, dialogu s Ministerstvem obrany ČR a zbrojními firmami.

 

Ke stažení

Tisková zpráva

Infografika

Často kladené dotazy

 

Partner projektu

Projekt je realizován v rámci programu „Podpora boje proti korupci v obranném sektoru“ Ministerstva Obrany České republiky.

MO ČR - logo


Projekty a kauzy: Posilování protikorupční odolnosti obranného průmyslu

Štítky: Ministerstvo obrany

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.