Posilování protikorupční odolnosti obranného průmyslu

Publikováno 02. 03. 2017

Proč se věnujeme tomuto projektu

Společnosti obranného a zbrojního průmyslu, ať už soukromé nebo vlastněné státem, se potkávají s veřejnými zakázkami obrovských rozměrů. Se soukromou sférou spolupracujeme dlouhodobě, přičemž se zaměřujeme na zvyšování etického standardu při obchodních jednáních. Naše znalosti jsme se proto rozhodli aplikovat i v tomto pro veřejnost méně viditelném, přesto velmi důležitém odvětví.

Díky bohatým zkušenostem našich kolegů z Velké Británie máme k dispozici know-how, které můžeme bez problémů využít i v českém prostředí. Výsledky a získané vědomosti poslouží českým zbrojním firmám jako vodítko pro zlepšení své protikorupční agendy.

Co konkrétně děláme

  • Školíme zaměstnance zbrojních firem a šíříme osvětu. Lidé v těchto společnostech mnohdy nevědí, jak reagovat v situaci, kdy se potkají s korupčním jednáním – nejsou si jisti hranicí a přiměřeností. Neznají hranici mezi běžným darem pro obchodního partnera a korupcí. Neznají svá práva a povinnosti a neví, jak mohou být jako whistlebloweři chráněni. Tyto a další témata podrobně rozebíráme na našich školeních a diskusích.
  • Zlepšujeme protikorupční programy zbrojních firem. Zásady protikorupčního programu se týkají různých oblastí – od výběru partnerů či dodavatelů, přes obchodní vztahy až po nahlašování korupce. Týkají se všech osob spojených se společností. Soustředíme se na to, aby protikorupční programy nebyly jen prázdná slova, ale aby opravdu pomáhaly bojovat s korupčními riziky.
  • Konzultujeme tvorbu etických kodexů či jiných nástrojů boje proti korupci. Etické kodexy následně pomáháme zavést do praxe. Zveřejňujeme je i pro veřejnost, což je trend, který se v zahraničí osvědčil jako efektivní nástroj snižování rizika podplácení.
  • Analyzujeme současný stav protikorupčních programů zbrojních firem. Na základě toho jsme připravili hodnocení firem, které je součástí celosvětového řebříčku zpracovaného britskou pobočkou Transparency International. Firmy rozdělujeme do 6 skupin A-F, kdy skupina A představuje nejlepší výsledek. Metodika i hodnocení slouží nejen jako analýza současného stavu, ale i vzor, kam dále mohou směřovat svá úsilí ve vývoji etické a protikorupční agendy.

Jaké máme výsledky

  • Zhodnotili jsme protikorupční programy 23 českých zbrojních firem. Zjistili jsme, že velká část těchto firem nemá zveřejněny protikorupční programy a etické kodexy, avšak část z nich má tyto procesy nastaveny interně.
  • Celosvětový řebříček hodnotí 163 zbrojních firem po celém světě. Stáhněte si Hodnocení zbrojních firem za rok 2016 a podívejte se na výsledky.

Související publikace

INDEX PROTIKORUPČNÍ ODOLNOSTI ZBROJAŘSKÝCH FIREM V ČR 2016 - INFOGRAFIKA

 

Index protikorupční odolnosti zbrojařských firem firem v ČR 2016

Protikorupční index zbrojařských firem 2015

Defence Companies Anti-Corruption Index in the Czech Republic EN 2016

 

Význam obranného sektoru

Transparency International se snaží dlouhodobě spolupracovat se soukromou sférou, aby byl dál zvyšován etický standard při obchodních jednáních. To bez výjimky platí i pro společnosti obranného a zbrojního průmyslu, ať už soukromé, nebo vlastněné státem. Zveřejnění protikorupčního a etického kodexu je efektivní nástroj pro snižování rizik podplácení zejména u veřejných akvizic jak v České republice, tak i v zahraničí. Tento trend je patrný celosvětově, kdy se stává nejen podmínkou, ale také nedílnou konkurenční výhodou, která se bezprostředně dotýká i českého prostředí.

Donoři

Bojujte proti korupci s námi.