Jak zkoumat státem vlastněné společnosti česko-srbskou optikou

Vydáno 22. 04. 2019

Ve dnech 3. až 5. dubna 2019 navštívili Prahu kolegové ze srbské pobočky Transparency International. V rámci projektu SAMET má vzniknout index transparentnosti státem a municipalitami vlastněných společností. Na spolupráci se srbskou pobočkou jsme navázali po několikaleté pauze, kdy se hledalo ideální téma pro obě pobočky, reflektující postupující transformační proces v Srbsku.

První den návštěvy oba výzkumné týmy představily současnou situaci ve svých zemích a sdílely myšlenky ohledně specifik výzkumu a již nastolené konkrétní detaily výzkumu. Nebylo opomenuto ani interní doladění projektových formalit.

Není Srbsko jako Česko

Obě země se potýkají s rozdílnými výzvami, což dává výzkumu jedinečnou příležitost rámcově nastavit metodiku uplatnitelnou v obecnějším měřítku s podobným zaměřením i v jiných zemích, než jen Česká republika a Srbsko.

Druhý den navázali analytici na jednání z předchozího dne a oba týmy společně vypracovaly metodiku, tedy konkrétní otázky, které výzkumníci budou hodnotit. Nejdůležitější v této fázi bylo udržet otázky v obecné rovině tak, aby byla metodika použitelná i pro země s odlišnou geopolitickou situací a tedy aby byla co nejšířeji použitelná, nikoliv jen na dvě země, kterého se tohoto pilotního výzkumu přímo účastní.

Kritéria a testování

Po obecné shodě nad otázkami výzkumné týmy určily společnosti, které do výzkumu zapojí. Prvotní kritérium bylo jednoduché – aby se státem vlastněná společnost mohla výzkumu zúčastnit, musela mít v partnerské zemi (tj. České republice, respektive Srbsku) svůj ekvivalent s podobným zaměřením. V případě, že společnost neměla svůj ekvivalent, nicméně ji výzkumníci považovali za klíčovou, byla do souboru zkoumaných firem vybrána také. Poté oba výzkumné týmy ještě jednou zrevidovali zkoumané otázky.

Třetí den se nesl v duchu testování. Byla vybrána jedna společnost z každé země, která pak byla společně zhodnocena na základě stanovené metodologie. Testování metodologie mělo za cíl nejen ověřit, že zvolené parametry přinesou kýžené výsledky, ale také sjednotit analytický pohled na výzkum, aby rozdělená práce v obou zemích poskytla srovnatelná data.

Výstupy projektu

Výsledkem ročního projektu bude index transparentnosti desítek státem a municipalitami vlastněných společností z ČR i Srbska, jehož dopad by měl ukázat nejen, jak dohledatelné jsou oficiální dokumenty, jestli je známé složení správní a dozorčí rady nebo jaké má společnost komunikační kanály, ale především stanovit metodiku přenositelnou do dalších zemí a také na jiné právní formy státních podniků.

 


Projekty a kauzy: Index transparentnosti městských a státních firem v Srbsku a ČR

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.