Mobilizace občanské společnosti a boj proti korupci ve Vietnamu

Publikováno 20. 02. 2020

Proč se věnujeme tomuto projektu

Nejaktuálnější výsledky globálního výzkumu sítě Transparency International poukazují na velmi špatnou situaci ve Vietnamu, kde každoročně publikovaný Index vnímání korupce (CPI) je nejen výrazně pod regionálním průměrem (33 vs. 44), ale navíc postupně klesá.

Společně s dalšími zeměmi z regionu Jihovýchodní Asie sdílí Vietnam některé kritické rysy – nedostatek silných a nezávislých správních institucí, absenci kontroly a rovnováhy při vykonávání veřejné správy, velmi silnou pozici ústřední vlády. Důsledkem je do značné míry omezená svoboda projevu médií a ruku v ruce s tímto i velmi limitovaná možnost občanů účastnit se veřejné debaty a vstupovat do rozhodovacích procesů.

Nízkou úroveň otevřenosti vietnamské státní správy dokládá i stále nedostatečné bodové hodnocení v rámci vstupních procesů pro členství v mezinárodním společenství Partnerství pro otevřené vládnutí – platformě s bezmála 80 členskými státy a dvěma desítkami municipalit zavázanými otevírat vládnutí a veřejnou správu všem těm, kterých se bezpodmínečně týká, tedy veřejnosti.

Co konkrétně děláme

Prostřednictvím dálkových (online) tréningů a konzultací jsme se věnovali posilování kapacit místních protikorupčních expertů. Podíleli jsme se na organizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost a soustředili se na osvětu laické veřejnosti v oblasti otevřeného vládnutí. 

Jaké máme výsledky

V říjnu 2020 proběhla ve Vietnamu dvoudenní akce zaměřená na otevřené vládnutí. První den probíhal kulatý stůl se zástupci občanské společnosti, médií, akademické sféry a veřejné správy, hlavním tématem bylo otevírání veřejné správy, e-Government a digitalizace ve Vietnamu. Expertka TI ČR na otevřené vládnutí vystoupila s online příspěvkem k otevírání veřejné správy a dat v ČR. Dalšími prezentujícími byli zástupci Světové Banky, bývalý místopředseda vietnamského Úřadu Národního shromáždění, vrchní poradce Vietnamského institutu pro ekonomický a politický výzkum. Druhý den proběhl workshop pro občanskou společnost k tvorbě advokační strategie pro prosazování platformy OGP ve Vietnamu a jeho přistoupení.

Na totéž téma zasedla zástupkyně TI ČR v online mezinárodním panelu společně docentem Katedry veřejné správy Univerzity v Rajšahí (Bangladéš), docentem Právnické fakulty Univerzity v Surabaji (Indonésie), odborníkem na globalizaci z University v Brightonu (Velká Británie), s přednášející z Fakulty mezinárodního práva a proděkanem právnické fakulty Univerzity v Ho Či Minově městě (Vietnam), a s mediátorkou státní instituce Hanoi Department of Justice.

V listopadu 2020 pak proběhl kulatý stůl, na který přijali pozvání odborníci z vietnamské státní správy i zahraniční experti. Tématem opět dvoudenní akce bylo vymáhání majetku zcizeného korupční/trestnou činností a přeshraniční spolupráce (tzv. asset recovery). Svůj příspěvek sdílel skrze online prostředí s vietnamským publikem za TI ČR tehdejší ředitel David Ondráčka.

Na rovině osvětové jsme navázali na advokační kampaň partnerské organizace, která již probíhala a která se vztahovala ke stejnému tématu, jako naše společné aktivity k rozšiřování povědomí o otevřeném vládnutí. Forma kampaně zahrnovala edukační články na facebookové stránce OGPVietnam, která je již zaběhlou platformou.

V rámci kampaně vzniklo také didaktické video, které vysvětluje princip vládní odpovědnosti a nutnosti veřejného dohledu na příběhu o supermanovi („stát“) a batmanovi („veřejnost“).

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt byl realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.