Mobilizace občanské společnosti a boj proti korupci ve Vietnamu

Publikováno 20. 02. 2020

Proč se věnujeme tomuto projektu

Nejaktuálnější výsledky globálního výzkumu sítě Transparency International poukazují na velmi špatnou situaci ve Vietnamu, kde každoročně publikovaný Index vnímání korupce (CPI) je nejen výrazně pod regionálním průměrem (33 vs. 44), ale navíc postupně klesá.

Společně s dalšími zeměmi z regionu Jihovýchodní Asie sdílí Vietnam některé kritické rysy – nedostatek silných a nezávislých správních institucí, absenci kontroly a rovnováhy při vykonávání veřejné správy, velmi silnou pozici ústřední vlády. Důsledkem je do značné míry omezená svoboda projevu médií a ruku v ruce s tímto i velmi limitovaná možnost občanů účastnit se veřejné debaty a vstupovat do rozhodovacích procesů.

Nízkou úroveň otevřenosti vietnamské státní správy dokládá i stále nedostatečné bodové hodnocení v rámci vstupních procesů pro členství v mezinárodním společenství Partnerství pro otevřené vládnutí – platformě s bezmála 80 členskými státy a dvěma desítkami municipalit zavázanými otevírat vládnutí a veřejnou správu všem těm, kterých se bezpodmínečně týká, tedy veřejnosti.

Co konkrétně děláme

Jaké máme výsledky

Donoři

Období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020

Projekt je realizován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí v rámci programu Transition.

Bojujte proti korupci s námi.